MijnVlissingen

Vlissingers voor elkaar

Oost-Souburg

Ritthem

Middengebied

Binnenstad

Paauwenburg

Groot-Lammerenburg

WMO Adviesraad

Doelstelling van de organisagtie

De WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) bevordert de sociale samenhang, de mantelzorg, het vrijwilligerswerk en de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente. Deze wet zet zich in voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking of chronische, psychische of psychosociale problemen. Dit gebeurt zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving.

Het mogelijk belang voor Vlissingen

Om de burgerparticipatie bij de invoering van de WMO in Vlissingen vorm te geven, is er veel overleg geweest met belangenorganisaties, zorgverleners en de gemeente. Dit heeft geresulteerd in een samenwerkingsovereenkomst tussen het college van B&W (Burgemeester en Wethouders) en de WMO-adviesraad, waarbij de Adviesraad geheel onafhankelijk, gevraagd en ongevraagd, advies met betrekking tot de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, kan uitbrengen aan het college. Dit heeft als voordeel dat de WMO Adviesraad Vlissingen de burgers kan vertegenwoordigen ten aanzien van de gemeente en zij de gemeente kan adviseren op het gebied van de WMO. Dit is ook tevens het doel van de organisatie.

De WMO adviesraad vertegenwoordigt de burgers van de gemeente Vlissingen en daarmee ook de bewoners van Vlissingen. De WMO Adviesraad Vlissingen zet zich in om de gemeente Vlissingen op alle terreinen van de WMO te adviseren en om signalen uit de samenleving bij het College onder de aandacht te brengen. Op deze manier kan de WMO adviesraad invloed uitoefenen op de wijze waarop iedere bewoner volwaardig in de samenleving mee kan doen.

Contactgegevens

Postadres:
Postbus 5015
4380 Vlissingen
E-mail: wmoadviesraad@vlissingen.nl
Telefoon: 14 – 0118 Vanuit het buitenland (+31) 118 – 48 70 00
Website: www.vlissingen.nl/inwoner/zorg-welzijn-en-wmo/ondersteuning/wmo-adviesraad

 

 

Onze initatieven – Vlissingen Breed

Heb je een leuk idee voor Vlissingen?

Laat het ons weten!

Oost-Souburg

Een dorp en kern waar de meeste inwoners van Vlissingen wonen. De omgeving heeft leuke winkels, sociale voorzieningen, scholen en wijkcentra. Het dorp bestaat uit de buurten Kern Oost-Souburg, Zeewijksingel, Groot-Abeele, Schoonenburg en Molenweg en omgeving. Woon jij in Oost-Souburg en wil je meer weten over Oost-Souburg op sociaal en maatschappelijk vlak, dan ben je hier op het juiste adres! Alles over Oost-Souburg  

Middengebied

In het hart van de gemeente ligt de wijk Middengebied. Het is een groot gebied met veel diversiteit in de samenstelling van de wijkbevolking. Er wonen ruim 10.000 mensen, bijna een kwart van alle Vlissingers. Lees alles over het Middengebied.  

Binnenstad

Deze pagina is nog in constructie

Paauwenburg

In de wijk Paauwenburg wonen circa 5.700 mensen in 2.640 huishoudens. De samenstelling is overwegend autochtoon, ca. 25% is van allochtone afkomst. De wijk is gesitueerd aan de westkant van Vlissingen in de nabijheid van strand en zee, gebouwd vanaf halverwege de jaren 60. Lees meer over Paauwenburg.

Groot-Lammerenburg

Bossenburgh, Rosenburg, Lammerenburg, Westerzicht, Papegaaienburg en West-Souburg: ruim wonen aan de rand van de stad. Een wijk met meerdere gezichten. Lees alles over Groot-Lammerenburg.