MijnVlissingen

Vlissingers voor elkaar

Oost-Souburg

Ritthem

Middengebied

Binnenstad

Paauwenburg

Groot-Lammerenburg

Voedselbank Walcheren

Doelstelling van de organisagtie

De Voedselbank Walcheren heeft als doel het leveren van een bijdragen aan de vermindering van (verborgen) armoede en verspilling van levensmiddelen in de regio Walcheren.

Het mogelijk belang voor Vlissingen

Voedselbank Walcheren is een organisatie die producten inzamelt bij producenten, distributeurs van levensmiddelen en particulieren. Deze producten worden wekelijks verdeeld onder gezinnen en organisaties die voldoen aan de criteria die door de Voedselbank zijn geformuleerd. Door het verlenen van voedselhulp, wordt ervoor gezorgd dat de betrokken gezinnen minder dagelijkse zorgen ervaren, waardoor er meer ruimte ontstaat om aan een structurele oplossing voor problemen te werken. Voedselhulp wordt in eerste instantie voor drie maanden verstrekt. Dit kan verlengd worden tot maximaal drie jaar. Hiervoor moeten tijdig nieuwe aanvragen gedaan worden en er wordt gewerkt met periodieke toetsing. De Voedselbank Walcheren is lid van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken. De gezamenlijke voedselbanken stellen de toekennings-criteria vast, waaraan ook de Voedselbank Walcheren zich houdt. Mensen die in aanmerking willen komen voor voedselhulp, kunnen alleen een aanvraag indienen via een van de onderstaande hulpverlenende instanties. Alleen met deze (zogenaamde erkende) instanties zijn door de Voedselbank Walcheren afspraken gemaakt over het indienen van aanvragen voor voedselhulp. Aanvragen die rechtstreeks zijn ingediend of via een andere dan een van de onderstaande instanties, worden niet in behandeling genomen. Ondersteunende instanties zijn: Maatschappelijk Werk Walcheren, Porthos Middelburg, Porthos Vlissingen, Vluchtelingenwerk, Emergis, Reclassering, Orionis Walcheren (Budgetbeheer), Leger des Heils, stichting Sta op Zorg.

Contactgegevens

Adres:
Kleverskerkseweg 57
4338 PM Middelburg

Telefoon: 0118 – 627 379 Dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur

Website: www.voedselbankwalcheren.nl

 

Onze initatieven – Vlissingen Breed

Heb je een leuk idee voor Vlissingen?

Laat het ons weten!

Oost-Souburg

Een dorp en kern waar de meeste inwoners van Vlissingen wonen. De omgeving heeft leuke winkels, sociale voorzieningen, scholen en wijkcentra. Het dorp bestaat uit de buurten Kern Oost-Souburg, Zeewijksingel, Groot-Abeele, Schoonenburg en Molenweg en omgeving. Woon jij in Oost-Souburg en wil je meer weten over Oost-Souburg op sociaal en maatschappelijk vlak, dan ben je hier op het juiste adres! Alles over Oost-Souburg  

Middengebied

In het hart van de gemeente ligt de wijk Middengebied. Het is een groot gebied met veel diversiteit in de samenstelling van de wijkbevolking. Er wonen ruim 10.000 mensen, bijna een kwart van alle Vlissingers. Lees alles over het Middengebied.  

Binnenstad

Deze pagina is nog in constructie

Paauwenburg

In de wijk Paauwenburg wonen circa 5.700 mensen in 2.640 huishoudens. De samenstelling is overwegend autochtoon, ca. 25% is van allochtone afkomst. De wijk is gesitueerd aan de westkant van Vlissingen in de nabijheid van strand en zee, gebouwd vanaf halverwege de jaren 60. Lees meer over Paauwenburg.

Groot-Lammerenburg

Bossenburgh, Rosenburg, Lammerenburg, Westerzicht, Papegaaienburg en West-Souburg: ruim wonen aan de rand van de stad. Een wijk met meerdere gezichten. Lees alles over Groot-Lammerenburg.