MijnVlissingen

Vlissingers voor elkaar

Oost-Souburg

Ritthem

Middengebied

Binnenstad

Paauwenburg

Groot-Lammerenburg

Veiligheidshuis

Doelstelling van de organisagtie

Het veiligheidshuis koppelt de justitiële keten aan de zorg- en welzijns keten, met als doel om op een zo effectief mogelijke manier criminaliteit, recidive (terugval in oud ongewenst gedrag) en overlast tegen te gaan en daarmee de sociale veiligheid in Zeeland te vergroten.

Het mogelijk belang voor Vlissingen

Het Veiligheidshuis werkt met een persoonsgerichte aanpak, wat wil zeggen dat ze per persoon de situatie bekijken en hier hun werkwijze op aanpassen. Daarnaast werkt het Veiligheidshuis nauw samen met ketenpartners en wordt ook de nazorg van ex-gevangenen verzorgd, met als doel om de terugkeer van Zeeuwse burgers uit de gevangenis in goede banen te leiden. Uiteindelijke hebben alle interventies van het Veiligheidshuis tot doel om integratie in de lokale samenleving te bevorderen en een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan te creëren. Het Veiligheidshuis is een belangrijke ketenpartner voor andere organisaties en voor OostSouburg, omdat het Veiligheidshuis de veiligheid van de bewoners wil bewaken door criminaliteit te verminderen maar ook de focus te leggen op het helpen en het verbeteren van het leven van de bewoners. Hierdoor kunnen de medewerkers van het Veiligheidshuis belangrijke informatie partners en doorverwijzers zijn voor andere organisaties.

Contactgegevens

Adres:
Stadhuisplein 8A
4382 LG Vlissingen

E-mail: secretariaat@veiligheidshuiszeeland.nl

Telefoon: 0118 – 420 410 
Fax: 0118 – 420 411

Website: www.veiligheidshuiszeeland.nl

 

Onze initatieven – Vlissingen Breed

Heb je een leuk idee voor Vlissingen?

Laat het ons weten!

Oost-Souburg

Een dorp en kern waar de meeste inwoners van Vlissingen wonen. De omgeving heeft leuke winkels, sociale voorzieningen, scholen en wijkcentra. Het dorp bestaat uit de buurten Kern Oost-Souburg, Zeewijksingel, Groot-Abeele, Schoonenburg en Molenweg en omgeving. Woon jij in Oost-Souburg en wil je meer weten over Oost-Souburg op sociaal en maatschappelijk vlak, dan ben je hier op het juiste adres! Alles over Oost-Souburg  

Middengebied

In het hart van de gemeente ligt de wijk Middengebied. Het is een groot gebied met veel diversiteit in de samenstelling van de wijkbevolking. Er wonen ruim 10.000 mensen, bijna een kwart van alle Vlissingers. Lees alles over het Middengebied.  

Binnenstad

Deze pagina is nog in constructie

Paauwenburg

In de wijk Paauwenburg wonen circa 5.700 mensen in 2.640 huishoudens. De samenstelling is overwegend autochtoon, ca. 25% is van allochtone afkomst. De wijk is gesitueerd aan de westkant van Vlissingen in de nabijheid van strand en zee, gebouwd vanaf halverwege de jaren 60. Lees meer over Paauwenburg.

Groot-Lammerenburg

Bossenburgh, Rosenburg, Lammerenburg, Westerzicht, Papegaaienburg en West-Souburg: ruim wonen aan de rand van de stad. Een wijk met meerdere gezichten. Lees alles over Groot-Lammerenburg.