MijnVlissingen

Vlissingers voor elkaar

Oost-Souburg

Ritthem

Middengebied

Binnenstad

Paauwenburg

Groot-Lammerenburg

Stichting ROAT

Doelstelling van de organisagtie

Stichting ROAT biedt ondersteuning om het welzijn van bewoners te bevorderen en de sociale veiligheid in wijken te versterken.

Het mogelijk belang voor Vlissingen

Stichting ROAT biedt duurzame oplossingen voor hardnekkige overlastsituaties met risico jongeren, stimuleert jongeren en jongvolwassenen in hun ontwikkelingskansen en betrekt de directe sociale omgeving in dit proces. Stichting ROAT werkt nauw samen met onder andere de Richard Krajicek Foundation (RKF). De RKF richt zich op het realiseren van sportpleinen in de wijken in Nederland waar de mogelijkheden tot sporten beperkt zijn. Naast het jongerenwerk nemen (opbouw)werkers van stichting ROAT deel aan de Gebiedsteams in Vlissingen. Het Gebiedsteam is een multidisciplinair team, dat werkt met mensen in midden- en hoog risicosituaties.

Hedendaags Opbouwwerk wordt naast de Gebiedsteams ingezet voor:

* Het versterken van de sociale samenhang in aandachtwijken.
* Het bevorderen van de zelfredzaamheid van kwetsbare burgers.
* Het versterken van onderlinge (informele) netwerken / verbanden om oplossingsgericht met elkaar aan de slag te gaan vanuit een integrale benadering.
* Het bevorderen van de leefbaarheid in de aandachtwijken.

Hieronder worden de verschillende onderdelen van ROAT weergegeven:
• Klussendienst: is opgezet voor bewoners die zelf niet meer in staat zijn om kleine klussen te verrichten en niet beschikken over familieleden of persoonlijk netwerk en op of beneden bijstandsniveau moeten zien rond te komen. Deze klussendienst wordt geheel gratis uitgevoerd met uitzondering van gebruiksmaterialen.
• MultiCulti: MultiCulti is een inloophuis voor jongeren uit Oost-Souburg en omstreken. De jongeren hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van de tafeltennistafel, PlayStation of gezellig een potje te dammen of te kaarten. Daarnaast kunnen zij bij de medewerkers terecht met hulpvragen. De medewerkers krijgen door gebruik te maken van het clubhuis zicht op de jongeren en leren de jongeren op een persoonlijke manier kennen.
• Voedseluitgiftepunt (VUP): richt zich op eenoudergezinnen, alleenstaanden, daklozen en gezinnen die in financiële nood verkeren, om welke reden dan ook. VUP biedt praktische tijdelijke noodhulp om in de eerste levensbehoefte te kunnen voorzien. Biedt kwetsbare inwoners een luisterend oor, tips en adviezen. Iedere woensdag vindt er tussen 10.00 tot 12.00 voedsel uitgifte plaats.
• Trainingen: Door de medewerkers van stichting ROAT worden diverse trainingen gegeven zoals: sociale vaardigheidstraining, cognitieve vaardigheidstraining, vriendentraining, training agressieregulatie, coaching en nazorg. Verder worden er trainingen op maat verzorgt.
• Sport uitleen: is een vorm van dienstverlening specifiek voor bewonersinitiatieven, sportaanbieders, scholen en stichtingen binnen de gemeente Vlissingen. Via de site van stichting ROAT kunnen de sportartikelen besteld worden. Deze sportuitleen is geheel gratis.
• Buurtpreventieteam: zie sociale kaart.

Contactgegevens

Adres:
Westerzicht 64
4385 AM Vlissingen

E-mail: info@stichtingroat.com

Telefoon: 0118 – 468 158

Website: www.stichtingroat.com

 

 

Onze initatieven – Vlissingen Breed

Heb je een leuk idee voor Vlissingen?

Laat het ons weten!

Oost-Souburg

Een dorp en kern waar de meeste inwoners van Vlissingen wonen. De omgeving heeft leuke winkels, sociale voorzieningen, scholen en wijkcentra. Het dorp bestaat uit de buurten Kern Oost-Souburg, Zeewijksingel, Groot-Abeele, Schoonenburg en Molenweg en omgeving. Woon jij in Oost-Souburg en wil je meer weten over Oost-Souburg op sociaal en maatschappelijk vlak, dan ben je hier op het juiste adres! Alles over Oost-Souburg  

Middengebied

In het hart van de gemeente ligt de wijk Middengebied. Het is een groot gebied met veel diversiteit in de samenstelling van de wijkbevolking. Er wonen ruim 10.000 mensen, bijna een kwart van alle Vlissingers. Lees alles over het Middengebied.  

Binnenstad

Deze pagina is nog in constructie

Paauwenburg

In de wijk Paauwenburg wonen circa 5.700 mensen in 2.640 huishoudens. De samenstelling is overwegend autochtoon, ca. 25% is van allochtone afkomst. De wijk is gesitueerd aan de westkant van Vlissingen in de nabijheid van strand en zee, gebouwd vanaf halverwege de jaren 60. Lees meer over Paauwenburg.

Groot-Lammerenburg

Bossenburgh, Rosenburg, Lammerenburg, Westerzicht, Papegaaienburg en West-Souburg: ruim wonen aan de rand van de stad. Een wijk met meerdere gezichten. Lees alles over Groot-Lammerenburg.