MijnVlissingen

Vlissingers voor elkaar

Oost-Souburg

Ritthem

Middengebied

Binnenstad

Paauwenburg

Groot-Lammerenburg

Speelgoedbank Zeeland

De stichting speelgoedbank Zeeland heeft meerdere doelstellingen. De belangrijkste doelstelling is de bestrijding van armoede door het uitgeven van speelgoed en te investeren in de doelgroep.

Het mogelijk belang voor Vlissingen

Door het speelgoed te recyclen wordt er voorkomen dat restpartijen speelgoed vernietigd worden. Aan de kinderen uit gezinnen die in armoede leven en die in het bezit zijn van een verwijzing van een erkende hulpverlener, wordt gratis speelgoed verstrekt. Tot slot worden er trajecten aangeboden die aansluiting geven op de lokale en regionale arbeidsmarkt of de maatschappelijk participatie.

De Speelgoedbank Zeeland zamelt nieuw en tweedehands speelgoed in en zorgt ervoor dat het terecht komt bij de gezinnen met kinderen die met armoede te maken hebben en die dit speelgoed goed kunnen gebruiken. Al het speelgoed dat binnenkomt wordt gecontroleerd op kwaliteit en volledigheid en wordt eventueel gerepareerd. Het speelgoed dat zo goed als nieuw is wordt verwerkt in speelgoedpakketten, die de gezinnen via de speelgoedbank kunnen verkrijgen. De B-kwaliteit speelgoed wordt extern verkocht onder de naam 2nd Chance, met de opbrengst wordt nieuw speelgoed gekocht. De stichting Speelgoedbank Zeeland is beschikbaar voor alle kinderen die in armoede leven in de maatschappij, ongeacht nationaliteit, politieke overtuiging of religie van de gezinnen waarin zij leven.

Een deel van de financiële stress in een gezin kan de Speelgoedbank Zeeland verminderen door hen aan het nodige speelgoed te helpen. Speelgoed wat niet meer gebruikt wordt, kan naar de speelgoedbank gebracht worden. De speelgoedbank zorgt ervoor dat andere bewoners van uit Zeeland dit speelgoed krijgen, zodat zij nog plezier van het speelgoed kunnen hebben. Wanneer een kind valt onder de doelgroep van Speelgoedbank en een verwijsbrief heeft van een door de Speelgoedbank Zeeland erkende hulpverlener, kan er contact opgenomen worden met de stichting. Het kind kan vanaf dat moment gratis speelgoed ontvangen van Speelgoedbank Zeeland.

Contactgegevens

Bezoekadres: Postadres:

Lange Zelke 17 Hovenierstraat 7

4381 GA Vlissingen 4486 CK Colijnsplaat

Email: speelgoedbankzeeland@gmail.com

Telefoon:

06 – 53 21 01 47

Website: www.speelgoedbankzeeland.nl

Onze initatieven – Vlissingen Breed

Heb je een leuk idee voor Vlissingen?

Laat het ons weten!

Oost-Souburg

Een dorp en kern waar de meeste inwoners van Vlissingen wonen. De omgeving heeft leuke winkels, sociale voorzieningen, scholen en wijkcentra. Het dorp bestaat uit de buurten Kern Oost-Souburg, Zeewijksingel, Groot-Abeele, Schoonenburg en Molenweg en omgeving. Woon jij in Oost-Souburg en wil je meer weten over Oost-Souburg op sociaal en maatschappelijk vlak, dan ben je hier op het juiste adres! Alles over Oost-Souburg  

Middengebied

In het hart van de gemeente ligt de wijk Middengebied. Het is een groot gebied met veel diversiteit in de samenstelling van de wijkbevolking. Er wonen ruim 10.000 mensen, bijna een kwart van alle Vlissingers. Lees alles over het Middengebied.  

Binnenstad

Deze pagina is nog in constructie

Paauwenburg

In de wijk Paauwenburg wonen circa 5.700 mensen in 2.640 huishoudens. De samenstelling is overwegend autochtoon, ca. 25% is van allochtone afkomst. De wijk is gesitueerd aan de westkant van Vlissingen in de nabijheid van strand en zee, gebouwd vanaf halverwege de jaren 60. Lees meer over Paauwenburg.

Groot-Lammerenburg

Bossenburgh, Rosenburg, Lammerenburg, Westerzicht, Papegaaienburg en West-Souburg: ruim wonen aan de rand van de stad. Een wijk met meerdere gezichten. Lees alles over Groot-Lammerenburg.