MijnVlissingen

Vlissingers voor elkaar

Oost-Souburg

Ritthem

Middengebied

Binnenstad

Paauwenburg

Groot-Lammerenburg

Sociale Cliëntenraad Walcheren

Doelstelling van de organisagtie

Het doel van de Sociale Cliëntenraad Walcheren is het opkomen voor de belangen van cliënten van Orionis en alle inwoners van Walcheren met een laag inkomen en hulp, informatie en advies bieden. De Sociale Cliëntenraad Walcheren is er dus voor alle inwoners van Walcheren die in aanmerking komen voor een voorziening vanuit het armoedebeleid van de Walcherse gemeenten. Cliënten van Orionis Walcheren met een uitkering of voorziening vanuit de Participatiewet, de IOAW, de IOAZ, de BBZ, Nuggers (niet-uitkeringsgerechtigden) of ANWers.

Het mogelijk belang voor Vlissingen

SCW biedt hulp, informatie en advies over onder andere: Armoedebeleid Middelburg, Veere en Vlissingen, bejegening en dienstverlening Orionis, bijstandsuitkering, bijzondere bijstand en minimaregelingen (chronisch zieken en gehandicapten, jeugdsport- en cultuurfonds, fonds cultuur sport onderwijs, gemeentelijke zorgverzekering, individuele inkomenstoeslag en studietoeslag), arbeidsbeperking, de Participatiewet, indienen van klacht en bezwaar, inkomstenvrijlating, kostendelersnorm, kind gebonden budget, kosten kinderen (Kindpakket), kwijtschelding Sabewa, rechten en plichten uitkering, re-integratie, schuldhulpverlening, toeslagen, vrijwilligerspremie, werkleerbaan en praktische hulp bij aanvragen en formulieren invullen. De Sociale Cliëntenraad Walcheren is er voor de bewoners van Oost-Souburg om hulp, advies en informatie te geven over eerdergenoemde zaken. Andere organisaties kunnen hier belang bij hebben door samen te werken en zo de mensen beter te helpen.

Contactgegevens

Adres: Mercuriusweg 19
4382 NC Vlissingen
E-mail: s.c.walcheren@zeelandnet.nl
Telefoon: 0118 – 614 299
Website: www.socialeclientenraadwalcheren.nl

Openingstijden:de SCW houdt inloop- en telefonisch spreekuur voor de doelgroep op maandagochtend van 10.00 tot 12.00 uur en is verder via e-mail bereikbaar. Het kantoor is rolstoeltoegankelijk

Onze initatieven – Vlissingen Breed

Heb je een leuk idee voor Vlissingen?

Laat het ons weten!

Oost-Souburg

Een dorp en kern waar de meeste inwoners van Vlissingen wonen. De omgeving heeft leuke winkels, sociale voorzieningen, scholen en wijkcentra. Het dorp bestaat uit de buurten Kern Oost-Souburg, Zeewijksingel, Groot-Abeele, Schoonenburg en Molenweg en omgeving. Woon jij in Oost-Souburg en wil je meer weten over Oost-Souburg op sociaal en maatschappelijk vlak, dan ben je hier op het juiste adres! Alles over Oost-Souburg  

Middengebied

In het hart van de gemeente ligt de wijk Middengebied. Het is een groot gebied met veel diversiteit in de samenstelling van de wijkbevolking. Er wonen ruim 10.000 mensen, bijna een kwart van alle Vlissingers. Lees alles over het Middengebied.  

Binnenstad

Deze pagina is nog in constructie

Paauwenburg

In de wijk Paauwenburg wonen circa 5.700 mensen in 2.640 huishoudens. De samenstelling is overwegend autochtoon, ca. 25% is van allochtone afkomst. De wijk is gesitueerd aan de westkant van Vlissingen in de nabijheid van strand en zee, gebouwd vanaf halverwege de jaren 60. Lees meer over Paauwenburg.

Groot-Lammerenburg

Bossenburgh, Rosenburg, Lammerenburg, Westerzicht, Papegaaienburg en West-Souburg: ruim wonen aan de rand van de stad. Een wijk met meerdere gezichten. Lees alles over Groot-Lammerenburg.