MijnVlissingen

Vlissingers voor elkaar

Oost-Souburg

Ritthem

Middengebied

Binnenstad

Paauwenburg

Groot-Lammerenburg

Porthos

Doelstelling van de organisagtie

Porthos biedt ondersteuning aan mensen die dit nodig hebben, om weer te kunnen participeren in de samenleving. Deze ondersteuning uit zich in het geven van advies en het beantwoorden van vragen op het gebied van opvoeden, opgroeien, welzijn en zorg. Daarnaast kan Porthos iemand doorverwijzen naar de juiste instantie voor de juiste hulp. Porthos biedt dus zelf geen fysieke hulp aan, maar is een informatiepunt, toegankelijk voor iedereen met vrije in- en uitloop.

Het mogelijk belang voor Vlissingen

Hieronder worden de onderdelen van Porthos weergegeven:

• Het Centra voor Jeugd en Gezin (CJG): hierbij kan iedereen terecht voor informatie, advies, ondersteuning en hulp met betrekking tot opvoeden en opgroeien.
• Gebiedsteam Vlissingen: in het Gebiedsteam werken professionals met verschillende achtergronden; er zit altijd een welzijnswerker, enige maatschappelijk werkers met ervaring uit verschillende domeinen en een medewerker van Intervence (voorheen Bureau Jeugdzorg). In het Gebiedsteam werken deze professionals samen aan de aanpak van het probleem. Er wordt ook een sleutelwerker toegewezen, dit is de vaste contactpersoon van de cliënt. De sleutelwerker is een van de leden van het Gebiedsteam.
• Zorg en Adviesteam (ZAT, ook wel MDO genoemd): dit is een team dat werkzaam is op school en bestaat uit: de intern begeleider (IB-er), de orthopedagoog van de schoolbegeleidingsdienst (SBD) en de Porthos medewerkers op locatie: de schoolmaatschappelijk werker en de jeugdarts en/of jeugdverpleegkundige. Belangrijk is dat de genoemde onderwijs- en zorgprofessionals elkaar weten te vinden en samen zorg en verantwoordelijkheid delen. Zij ondersteunen elkaar in het delen van informatie en het geven van adviezen.

Porthos is van belang voor de bewoners van Oost-Souburg en voor andere organisaties, omdat Porthos een belangrijk advies- en verwijspunt is. Hierdoor kunnen niet alleen bewoners, maar ook professionals advies vragen bij Porthos. Je kunt zonder afspraak binnenlopen.

Contactgegevens

Adres:
Sint Sebastiaanstraat 12
43331 PL Middelburg

E-mail: info@porthos.nl

Tel: 088 – 75 14 000
Te bereiken op werkdagen tot 16:00 uur

Bereikbaarheid jongeren:
0411 – 650 680
Buiten kantoortijden en op feestdagen bereikbaar voor dringende zaken en onveilige situaties die niet tot morgen kunnen wachten.

 

 

Onze initatieven – Vlissingen Breed

Heb je een leuk idee voor Vlissingen?

Laat het ons weten!

Oost-Souburg

Een dorp en kern waar de meeste inwoners van Vlissingen wonen. De omgeving heeft leuke winkels, sociale voorzieningen, scholen en wijkcentra. Het dorp bestaat uit de buurten Kern Oost-Souburg, Zeewijksingel, Groot-Abeele, Schoonenburg en Molenweg en omgeving. Woon jij in Oost-Souburg en wil je meer weten over Oost-Souburg op sociaal en maatschappelijk vlak, dan ben je hier op het juiste adres! Alles over Oost-Souburg  

Middengebied

In het hart van de gemeente ligt de wijk Middengebied. Het is een groot gebied met veel diversiteit in de samenstelling van de wijkbevolking. Er wonen ruim 10.000 mensen, bijna een kwart van alle Vlissingers. Lees alles over het Middengebied.  

Binnenstad

Deze pagina is nog in constructie

Paauwenburg

In de wijk Paauwenburg wonen circa 5.700 mensen in 2.640 huishoudens. De samenstelling is overwegend autochtoon, ca. 25% is van allochtone afkomst. De wijk is gesitueerd aan de westkant van Vlissingen in de nabijheid van strand en zee, gebouwd vanaf halverwege de jaren 60. Lees meer over Paauwenburg.

Groot-Lammerenburg

Bossenburgh, Rosenburg, Lammerenburg, Westerzicht, Papegaaienburg en West-Souburg: ruim wonen aan de rand van de stad. Een wijk met meerdere gezichten. Lees alles over Groot-Lammerenburg.