Paauwenburg

MijnVlissingen

Sociaal

Onderwijs en sport

Welzijn en hulp

Gezondheidszorg

religie

Buurtpreventie

 

Doelstelling van de organisatie

Wijkbewoners zijn lid van een buurtpreventieteam en lopen preventief in de wijk om signalen op te pakken. Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt er meerdere keren per week gelopen of gefietst. Leden van het buurtpreventieteam zijn herkenbaar aan de gele hesjes. De aansturing van het team geschiedt door een vrijwillig coördinator. Er wordt nauw samengewerkt met de wijkagent, BOA’s, woningcorporatie en gemeente Vlissingen. De ondersteuning wordt verleend vanuit de brede welzijnsorganisatie Stichting ROAT.

Buurtpreventie levert een bijdrage aan de veiligheid en leefbaarheid in de wijk Paauwenburg. Hoofddoel van buurtpreventie is het verder terugdringen van woninginbraken. Maar buurtpreventie doet meer. Buurtpreventie levert ook een bijdrage aan de onderlinge contacten tussen wijkbewoners en versterkt de sociale samenhang in de wijk of buurt.

 

Het mogelijk belang voor Paauwenburg en andere organisaties

Leden van het buurtpreventieteam zijn de ogen en oren van de wijk. Door de herkenbare hesjes worden spontaan signalen vanuit buurtbewoners gedeeld en opgepakt of doorverwezen. Middels deze vorm van bewonersparticipatie levert het buurtpreventie team een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in Paauwenburg en neemt het gevoel van veiligheid in de wijk toe. De coördinator van het buurtpreventieteam fungeert als contactpersoon naar andere organisaties toe.

 

Contactgegevens

Telefoon: 06- 83295463, Cor Burger, coördinator Buurtpreventieteam Paauwenburg

Bij afwezigheid: Stichting ROAT 0118 – 468158 Ted Nijssen , opbouwwerker E-mail: bptcornelisb@gmail.com

Website: www.buurtpreventie-vlissingen.nl

 

Heb je een leuk idee voor Paauwenburg?

Laat het ons weten!