Oost-Souburg

MijnVlissingen

Sociaal

Onderwijs en sport

Welzijn en hulp

Gezondheidszorg

religie

Molukse Kerk Beth-Cherem

Doelstelling van de organisatie

Het doel van de Kerk Beth-Cherem is om religieuze bijeenkomsten houden van de verschillende kerkgenootschappen. Activiteiten zijn er voor jong en oud: zangkoren, zondagsschool, catechisatie (geloofsleer), vrouwenorganisaties. Op zondag vinden de kerkdiensten daar plaats. Speciale diensten zijn er, bijvoorbeeld in verband met doop en belijdenis, trouwerij, overlijdenis, het Heilig Avondmaal, Pasen, Hemelvaartsdag, Pinksteren en Kerstfeest. Leden van de kerken worden pastoraal en diaconaal ondersteund.

Het mogelijk belang voor Oost-Souburg en andere organisaties

De Molukse kerken maken deel uit van de Molukse gemeenschap in Oost-Souburg, gemeente Vlissingen. De voormalige KNIL-soldaten (Koninklijk Nederlands Indisch Leger) werden in 1951 vanuit Indonesië naar Nederland overgebracht. Ongeveer 13.000 mensen, 4000 soldaten met hun vrouwen en kinderen, werden met 12 schepen in 4 maanden tijd naar Nederland gebracht. De meesten van hen waren Protestants-Christelijk. Een klein deel was Katholiek en/of Moslim. Gehuisvest in Ambonezenkampen werden daar kerkdiensten gehouden. Na de kampen werden “open woonwijken” gebouwd, waar men in stenen woningen kwam te wonen. In 1961 was de Molukse wijk in Oost-Souburg klaar. Midden in de wijk kwam het kerkgebouw te staan, waar nu de welzijnsstichting Mae-Uku actief is. In 1992 werd een nieuw kerkgebouw geplaatst, net buiten de Molukse wijk, aan de Burgemeester Stemerdinglaan.

De saamhorigheid in de Molukse gemeenschap, waaronder de kerkgenootschappen, is groot. De Molukse wijk, Molukse welzijnsstichting Mae-Uku en de kerk Beth-Cherem vormen het centrum van de Molukse leefgemeenschap in de gemeente Vlissingen. De meeste Molukse activiteiten (religieus en cultureel) vinden hier plaats. Men kent elkaar en weet bij problemen elkaar hier te vinden. Velen zijn er als vrijwilliger actief. Niet-Molukse mensen/organisaties zijn welkom om gebruik te maken van de voorzieningen.

 

Heb je een leuk idee voor Oost-Souburg?

Laat het ons weten!

Sociale dienstverlening en belangenbehartiging

Hier vind je organisaties die zich bezig houden met dienstverlening en belangenbehartiging. Zij bieden hulp en advies op verschillende vlakken zoals bijvoorbeeld hulp bij schulden of een tegemoetkoming bij een laag inkomen. Dit zijn enkele voorbeelden, ook dienstverlening en belangenbehartiging is erg breed en divers in haar organisatie. Meer lezen.

Onderwijs, Sport en Entertainment

Bekijk welke organisaties te maken hebben met onderwijs, sport of entertainment. Hierbij kun je denken aan scholen, sportverenigingen, podiumgebouwen en verschillende spellen die georganiseerd worden in de buurt. Meer lezen.

Welzijn en hulpverlening

Op zoek naar organisaties die gericht zijn op welzijn en hulpverlening?  Bekijk hier organisaties die zich richten op de mentale gezondheid van mensen, hun (thuis)situatie en de omgeving. Hierin bieden zij hulp en advies. Het betreft een breed vlak aan hulpverlening. Meer lezen.

Gezondheidszorg

Hier vind je organisaties die zich inzetten voor de gezondheid van de mensen. Hier vind je onder andere huisartsen en medisch centra. Meer lezen.

Religie

Hier vind je organisaties die te maken hebben met geloof, dit kunnen verschillende soorten geloof zijn. Hierbij kan je denken aan kerken en andere religieuze organisaties. Meer lezen.

De sociale kaart in PDF

Download hier de sociale kaart in pdf formaat