Oost-Souburg

MijnVlissingen

Sociaal

Onderwijs en sport

Welzijn en hulp

Gezondheidszorg

religie

Stichting Mae Uku

Doelstelling van de organisatie

Stichting Mae Uku, gevestigd in de Molukse wijk van Oost-Souburg, is een organisatie ontstaan vanuit Moluks welzijnswerk en is in 1985 officieel Mae Uku genoemd wat ‘Komt tesamen’ betekend. De doelstelling/statuten van de stichting luiden als volgt; 1. Het behouden en bevorderen van de Molukse identiteit en cultuur 2. Belangen behartigen van de Molukse gemeenschap 3. Activiteiten aanbieden op het gebied van educatie, dienstverlening en recreatie voor de Molukse gemeenschap en anderen 4. Participeren in de multiculturele samenleving 5. Informatie verschaffen over de Molukse gemeenschap en de Molukken 6. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Het mogelijk belang voor Oost-Souburg en andere organisaties

Zoals het is terug te lezen uit de doelstellingen van de stichting, kan de Molukse gemeenschap blijven bestaan binnen de Nederlandse maatschappij. Het uitwisselen van culturen binnen de samenleving zorgt er voor dat de multiculturele maatschappij kan worden bevorderd in de directe omgeving van Oost-Souburg. Dit betekend dus dat de stichting niet alleen uitsluitend bedoeld is voor mensen met een Molukse achtergrond, maar zijn anderen ook welkom om de Molukse gemeenschap te leren kennen. Daarnaast zijn er werkgroepen aanwezig voor ouderen die activiteiten en uitjes organiseren. Verder heeft de stichting nauwe verbanden met de Molukse kerk Beth-Cherem in Oost-Souburg

Contactgegevens

Adres:
Reggestraat 10
4388 RR Oost-Souburg
E-mail: stichting@mae-uku.nl
Telefoon: 06 – 55 33 67 40 (buiten kantoortijden bellen)
Website: www.mae-uku.nl
www.twitter.com/maeuku

Heb je een leuk idee voor Oost-Souburg?

Laat het ons weten!

Sociale dienstverlening en belangenbehartiging

Hier vind je organisaties die zich bezig houden met dienstverlening en belangenbehartiging. Zij bieden hulp en advies op verschillende vlakken zoals bijvoorbeeld hulp bij schulden of een tegemoetkoming bij een laag inkomen. Dit zijn enkele voorbeelden, ook dienstverlening en belangenbehartiging is erg breed en divers in haar organisatie. Meer lezen.

Onderwijs, Sport en Entertainment

Bekijk welke organisaties te maken hebben met onderwijs, sport of entertainment. Hierbij kun je denken aan scholen, sportverenigingen, podiumgebouwen en verschillende spellen die georganiseerd worden in de buurt. Meer lezen.

Welzijn en hulpverlening

Op zoek naar organisaties die gericht zijn op welzijn en hulpverlening?  Bekijk hier organisaties die zich richten op de mentale gezondheid van mensen, hun (thuis)situatie en de omgeving. Hierin bieden zij hulp en advies. Het betreft een breed vlak aan hulpverlening. Meer lezen.

Gezondheidszorg

Hier vind je organisaties die zich inzetten voor de gezondheid van de mensen. Hier vind je onder andere huisartsen en medisch centra. Meer lezen.

Religie

Hier vind je organisaties die te maken hebben met geloof, dit kunnen verschillende soorten geloof zijn. Hierbij kan je denken aan kerken en andere religieuze organisaties. Meer lezen.

De sociale kaart in PDF

Download hier de sociale kaart in pdf formaat