Oost-Souburg

MijnVlissingen

Sociaal

Onderwijs en sport

Welzijn en hulp

Gezondheidszorg

religie

KOW Peutergroep Bengeltjes

 

Doelstelling van de organisatie

Peutergroep de Bengeltjes kent vier pedagogische basisdoelen. Door het bieden van fysieke en emotionele veiligheid wordt de persoonlijke en sociale competentie van kinderen bevorderd, zodat zij de normen en waarden van de maatschappij eigen kunnen maken.

 

Het mogelijk belang voor het gebied Oost-Souburg en andere organisaties

Peutergroep de Bengeltjes is onderdeel van Dalton Kind Centrum Oost-Souburg. De peutergroep is voor maximaal 16 kinderen per dagdeel in de leeftijd van 2-4 jaar. Bij de peutergroep wordt door verschillende activiteiten de ontwikkeling van de kinderen gestimuleerd. De activiteiten kunnen cognitief ontwikkelingsmateriaal zijn, actieve kringactiviteiten (dansen, zingen en spelletjes), kringgesprekken met de kinderen, buitenspelen (leren fietsen, samen spelen), vrij spelen en gestructureerde activiteiten (plakken, kleien, tekenen, verven, enz.). Naast deze activiteiten wordt er gekeken naar de behoefte van het kind. Wanneer de kinderen de peutergroep verlaten, kunnen zij doorstromen naar de basisschool. Er is een basisschool in hetzelfde gebouw aanwezig, waardoor de overstap voor de kinderen en ouders gemakkelijker kan zijn. Peutergroep de Bengeltjes biedt de kinderen van Oost-Souburg in de leeftijd van 2-4 jaar een plek waar de kinderen zich kunnen ontwikkelen. Doordat het leeftijdsverschil klein is, maken de kinderen gemakkelijker vriendjes en zoeken zij elkaar eerder op in hun spel. Voor ouders biedt de peutergroep een opvang voor hun kinderen, zodat zij in deze uren bijvoorbeeld kunnen werken of studeren. Het brengen en halen van de kinderen naar de peutergroep, biedt de ouders van de kinderen ook een contactmoment met andere ouders uit de buurt.

Contactgegevens

Adres: Oranjeplein 35 4388 AG Oost-Souburg

E-mail: bengeltjes-pg@skow.nl

Telefoon: 0118 – 614 532 06 – 48 45 67 81

Website: www.kinderopvangwalcheren.nl/locatie/bengeltjes

Openingstijden: Elke maandag t/m donderdag van 8.30 uur tot 11.30 uur.

Heb je een leuk idee voor Oost-Souburg?

Laat het ons weten!

Sociale dienstverlening en belangenbehartiging

Hier vind je organisaties die zich bezig houden met dienstverlening en belangenbehartiging. Zij bieden hulp en advies op verschillende vlakken zoals bijvoorbeeld hulp bij schulden of een tegemoetkoming bij een laag inkomen. Dit zijn enkele voorbeelden, ook dienstverlening en belangenbehartiging is erg breed en divers in haar organisatie. Meer lezen.

Onderwijs, Sport en Entertainment

Bekijk welke organisaties te maken hebben met onderwijs, sport of entertainment. Hierbij kun je denken aan scholen, sportverenigingen, podiumgebouwen en verschillende spellen die georganiseerd worden in de buurt. Meer lezen.

Welzijn en hulpverlening

Op zoek naar organisaties die gericht zijn op welzijn en hulpverlening?  Bekijk hier organisaties die zich richten op de mentale gezondheid van mensen, hun (thuis)situatie en de omgeving. Hierin bieden zij hulp en advies. Het betreft een breed vlak aan hulpverlening. Meer lezen.

Gezondheidszorg

Hier vind je organisaties die zich inzetten voor de gezondheid van de mensen. Hier vind je onder andere huisartsen en medisch centra. Meer lezen.

Religie

Hier vind je organisaties die te maken hebben met geloof, dit kunnen verschillende soorten geloof zijn. Hierbij kan je denken aan kerken en andere religieuze organisaties. Meer lezen.

De sociale kaart in PDF

Download hier de sociale kaart in pdf formaat