Oost-Souburg

MijnVlissingen

Sociaal

Onderwijs en sport

Welzijn en hulp

Gezondheidszorg

religie

De Burcht-Rietheim

Doelstelling van de organisatie

Wij willen de kinderen op onze school inspireren om breed te ontwikkelen tot zelfstandig, kritisch en oplossingsgericht denkende mensen. Vanuit christelijke waarden helpen wij hen om zelfbewust en met al hun talenten te participeren in de maatschappij van nu en later.

Het mogelijk belang voor Oost-Souburg en andere organisaties

De Burcht-Rietheim is een grote Christelijke basisschool in Oost-Souburg. Rond de 275 kinderen komen er naar school en zitten per leeftijdsgroep bij elkaar. De onderbouw is gevestigd op de hoofdlocatie aan de van Visvlietstraat 7. De bovenbouw (de groepen 5 t/m 8) is gevestigd in de Dongestraat. In de afstemming houden we rekening met de persoonlijkheid van uw kind. Denk daarbij aan hoe we uw kind benaderen en instrueren. Denk ook aan de hoeveelheid leerstof die we aanbieden, het niveau ervan en het tempo waarin. De mate van afstemming wordt beïnvloed door de draaglast en draagkracht van de leerkracht en de groep. Binnen de groep stemmen we de leerstof als geheel zoveel mogelijk af op de prestaties van de leerlingen. Alle leerlingen krijgen de basisstof. Wie dat nodig heeft, krijgt herhalingsstof of verdiepingsstof. Of dit voor uw kind geldt, bepalen we met behulp van toetsen. Zo kunnen we uitval tijdig signaleren en daarop inspelen.

Contactgegevens

Adres:
Dongestraat 109
4388 VL Oost-Souburg

Van Visvlietstraat 7
4388 CT Oost-Souburg

E-mail: Via website bij contact
directeur Nelly van de Velde, n.vandevelde@onzewijs.nl
Telefoon: 0118 – 217 622 (Dongestraat 109), 0118 – 461 720 (van Visvlietstraat 7)

Website: www.burchtrietheim.onzewijs.nl

 

Heb je een leuk idee voor Oost-Souburg?

Laat het ons weten!

Sociale dienstverlening en belangenbehartiging

Hier vind je organisaties die zich bezig houden met dienstverlening en belangenbehartiging. Zij bieden hulp en advies op verschillende vlakken zoals bijvoorbeeld hulp bij schulden of een tegemoetkoming bij een laag inkomen. Dit zijn enkele voorbeelden, ook dienstverlening en belangenbehartiging is erg breed en divers in haar organisatie. Meer lezen.

Onderwijs, Sport en Entertainment

Bekijk welke organisaties te maken hebben met onderwijs, sport of entertainment. Hierbij kun je denken aan scholen, sportverenigingen, podiumgebouwen en verschillende spellen die georganiseerd worden in de buurt. Meer lezen.

Welzijn en hulpverlening

Op zoek naar organisaties die gericht zijn op welzijn en hulpverlening?  Bekijk hier organisaties die zich richten op de mentale gezondheid van mensen, hun (thuis)situatie en de omgeving. Hierin bieden zij hulp en advies. Het betreft een breed vlak aan hulpverlening. Meer lezen.

Gezondheidszorg

Hier vind je organisaties die zich inzetten voor de gezondheid van de mensen. Hier vind je onder andere huisartsen en medisch centra. Meer lezen.

Religie

Hier vind je organisaties die te maken hebben met geloof, dit kunnen verschillende soorten geloof zijn. Hierbij kan je denken aan kerken en andere religieuze organisaties. Meer lezen.

De sociale kaart in PDF

Download hier de sociale kaart in pdf formaat