Oost-Souburg

MijnVlissingen

Sociaal

Onderwijs en sport

Welzijn en hulp

Gezondheidszorg

religie

Buurtpreventie Oost-Souburg

Doelstelling van de organisatie

Wijkbewoners zijn lid van een buurtpreventieteam en lopen preventief in de wijk om signalen op te pakken. Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt er meerdere keren per week gelopen of gefietst. Leden van het buurtpreventieteam zijn herkenbaar aan de gele hesjes. De aansturing van het team geschiedt door een vrijwillig coördinator. Er wordt nauw samengewerkt met de wijkagent, BOA’s, woningcorporatie en gemeente Vlissingen. De ondersteuning wordt verleend vanuit de brede welzijnsorganisatie Stichting ROAT.

Buurtpreventie levert een bijdrage aan de veiligheid en leefbaarheid in de wijk Oost-Souburg Centrum. Hoofddoel van buurtpreventie is het verder terugdringen van woninginbraken. Maar buurtpreventie doet meer. Buurtpreventie levert ook een bijdrage aan de onderlinge contacten tussen wijkbewoners en versterkt de sociale samenhang in de wijk of buurt.

Het mogelijk belang voor Oost-Souburg en andere organisaties

Leden van het buurtpreventieteam zijn de ogen en oren van de wijk. Door de herkenbare hesjes worden spontaan signalen vanuit buurtbewoners gedeeld en opgepakt of doorverwezen. Middels deze vorm van bewonersparticipatie levert het buurtpreventie team een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in het centrumgebied van Oost-Souburg en neemt het gevoel van veiligheid in de wijk toe. De coördinator van het buurtpreventieteam fungeert als contactpersoon naar andere organisaties toe.

Contactgegevens

Christine Ravestein, coördinator Buurtpreventieteam Oost Souburg. Bij afwezigheid: Stichting ROAT 0118 – 468158 Jethro Bostelaar , opbouwwerker

E-mail: bptoostsouburg@zeelandnet.nlWebsite: www.buurtpreventie-vlissingen.nl

Heb je een leuk idee voor Oost-Souburg?

Laat het ons weten!

Sociale dienstverlening en belangenbehartiging

Hier vind je organisaties die zich bezig houden met dienstverlening en belangenbehartiging. Zij bieden hulp en advies op verschillende vlakken zoals bijvoorbeeld hulp bij schulden of een tegemoetkoming bij een laag inkomen. Dit zijn enkele voorbeelden, ook dienstverlening en belangenbehartiging is erg breed en divers in haar organisatie. Meer lezen.

Onderwijs, Sport en Entertainment

Bekijk welke organisaties te maken hebben met onderwijs, sport of entertainment. Hierbij kun je denken aan scholen, sportverenigingen, podiumgebouwen en verschillende spellen die georganiseerd worden in de buurt. Meer lezen.

Welzijn en hulpverlening

Op zoek naar organisaties die gericht zijn op welzijn en hulpverlening?  Bekijk hier organisaties die zich richten op de mentale gezondheid van mensen, hun (thuis)situatie en de omgeving. Hierin bieden zij hulp en advies. Het betreft een breed vlak aan hulpverlening. Meer lezen.

Gezondheidszorg

Hier vind je organisaties die zich inzetten voor de gezondheid van de mensen. Hier vind je onder andere huisartsen en medisch centra. Meer lezen.

Religie

Hier vind je organisaties die te maken hebben met geloof, dit kunnen verschillende soorten geloof zijn. Hierbij kan je denken aan kerken en andere religieuze organisaties. Meer lezen.

De sociale kaart in PDF

Download hier de sociale kaart in pdf formaat