Middengebied

MijnVlissingen

Sociaal

Onderwijs en sport

Welzijn en hulp

Gezondheidszorg

religie

Wijktafel Middengebied

 

Wat doet de organisatie?

De organisatie van de wijktafel Middengebied is een gezamenlijk initiatief vanuit de gemeenten en het opbouwwerk van Stichting ROAT. Het overleg bestaat uit een aantal eerstelijns wijkwerkers die samen met een bewonersvertegenwoordiging de knelpunten in de wijk met elkaar bespreekt. Afhankelijk van de te bespreken knelpunten kunnen specialisten worden ingevlogen. De wijktafel maakt gebruik van de ervaringsdeskundigheid van sleutelfiguren uit de wijk in combinatie met de expertise vanuit de wijkraad Middenstad. De wijktafel kent een brede samenstelling, waarbij ook ondernemers, scholen, politie, BOA’s, moskee, jongerenwerk en belangenorganisaties uit het Middengebied worden betrokken.

Doelstelling

De wijktafel is een tweemaandelijks overleg met alle wijkpartners uit het Middengebied met als doel de leefbaarheid in de wijk goed te kunnen monitoren en waar nodig over te gaan tot acties. Korte lijntjes tussen de verschillende organisaties en de bewonersvertegenwoordiging leidt tot een integrale manier van aanpak waarbij effectief kan worden samengewerkt.

 

Mogelijk belang voor Middengebied en andere organisaties

De wijktafel is van belang om te komen tot nieuwe initiatieven die de leefbaarheid en veiligheid in de wijk Middengebied vergroten. Initiatieven vanuit bewoners en wijkpartners kunnen elkaar versterken, waardoor de kans op succes groter wordt. Daarnaast vindt er onderlinge afstemming plaats zodat alle partners goed geïnformeerd worden. Wijkwerkers en bewonersorganisaties koppelen deze informatie dan weer terug richting hun eigen achterban.

 

Contactgegevens

Telefoon: 0118 487000

Wijk coördinator Michelle Riemens Bij afwezigheid: Stichting ROAT 0118-468158 Ted Nijssen, opbouwwerker

E-mail: mriemens@Vlissingen.nl

Website: www.vlissingen.nl

Heb je een leuk idee voor het Middengebied?

Laat het ons weten!

Sociale dienstverlening en belangenbehartiging

Hier vind je organisaties die zich bezig houden met dienstverlening en belangenbehartiging. Zij bieden hulp en advies op verschillende vlakken zoals bijvoorbeeld hulp bij schulden of een tegemoetkoming bij een laag inkomen. Dit zijn enkele voorbeelden, ook dienstverlening en belangenbehartiging is erg breed en divers in haar organisatie. Meer lezen.

Onderwijs, Sport en Entertainment

Bekijk welke organisaties te maken hebben met onderwijs, sport of entertainment. Hierbij kun je denken aan scholen, sportverenigingen, podiumgebouwen en verschillende spellen die georganiseerd worden in de buurt. Meer lezen.

Welzijn en hulpverlening

Op zoek naar organisaties die gericht zijn op welzijn en hulpverlening?  Bekijk hier organisaties die zich richten op de mentale gezondheid van mensen, hun (thuis)situatie en de omgeving. Hierin bieden zij hulp en advies. Het betreft een breed vlak aan hulpverlening. Meer lezen.

Gezondheidszorg

Hier vind je organisaties die zich inzetten voor de gezondheid van de mensen. Hier vind je onder andere huisartsen en medisch centra. Meer lezen.

Religie

Hier vind je organisaties die te maken hebben met geloof, dit kunnen verschillende soorten geloof zijn. Hierbij kan je denken aan kerken en andere religieuze organisaties. Meer lezen.

De sociale kaart in PDF

Download hier de sociale kaart in pdf formaat.