Middengebied

MijnVlissingen

Sociaal

Onderwijs en sport

Welzijn en hulp

Gezondheidszorg

religie

Wijkagent Middengebied

 

 

 

Wat doet de organisatie?

 

De wijkagent van het Middengebied heet David Kaljouw. Hij werkt samen met zijn andere collega wijkagenten. De wijkagenten worden aangestuurd door de Operationeel Expert- wijkagent Erwin de Jongh.

De wijkagent is verantwoordelijk voor de politiezorg binnen zijn wijk (Politie, 2017). Daar richt hij zich op de aanpak van sociale problemen. Ook richt hij zich op zaken als overlast, kleine criminaliteit, milieu en verkeer. De wijkagent kan beschikken over een wijkteam, en als het nodig is, krijgt dit team hulp van andere gespecialiseerde politiediensten. In samenwerking met collega’s van de surveillancedienst, recherche, milieu en jeugd werkt de wijkagent voortdurend aan het verbeteren en vergroten van de veiligheid in uw wijk of buurt.

 Tevens onderhoudt de wijkagent contact met externe partners, zoals de gemeente en maatschappelijke organisaties. Met deze organisaties worden problemen besproken en wordt overlegd hoe de problemen adequaat aangepakt kunnen worden, en door wie.

 

Doelstelling

 

Het doel van de wijkagent is om de wijk, het Middengebied van Vlissingen, zo veilig mogelijk te houden. 

  

Mogelijk belang voor Middengebied en andere organisaties

 

Samen met zijn collega’s van het basisteam, zoals surveillanten en rechercheurs werkt hij aan een veilige wijk door handhaving en opsporing. Vaak is de wijkagent een eerste aanspreekpunt in de wijk en een bekend gezicht. Hij kent veel inwoners en ondernemers en spreekt regelmatig met hen. Door al die contacten weet hij wat er speelt in de wijk en kan hij in een vroeg stadium problemen oplossen en liever nog, voorkomen. Veel wijkagenten zoeken actief contact met de inwoners van hun wijk en hebben bijvoorbeeld een spreekuur of werken regelmatig op een centrale plek in de wijk . De samenleving digitaliseert en vraagt om een politie die waakzaam en dienstbaar is in de fysieke wereld en de digitale wereld. Veel wijkagenten zijn daarom actief op sociale media en kunnen via deze platforms zien wat er speelt, hebben er contact met inwoners en geven inzicht in hun werk.

  

Contactgegevens

 

Werkgebied: Middengebied

Telefoon: 0900-8844 (algemeen nummer)

E-mail:

Website: https://www.politie.nl/mijnbuurt/wijkagenten/lijst?page=1&geoquery=Vlissingen,+Nederland&distance=5.0

 

 

 

Heb je een leuk idee voor het Middengebied?

Laat het ons weten!

Sociale dienstverlening en belangenbehartiging

Hier vind je organisaties die zich bezig houden met dienstverlening en belangenbehartiging. Zij bieden hulp en advies op verschillende vlakken zoals bijvoorbeeld hulp bij schulden of een tegemoetkoming bij een laag inkomen. Dit zijn enkele voorbeelden, ook dienstverlening en belangenbehartiging is erg breed en divers in haar organisatie. Meer lezen.

Onderwijs, Sport en Entertainment

Bekijk welke organisaties te maken hebben met onderwijs, sport of entertainment. Hierbij kun je denken aan scholen, sportverenigingen, podiumgebouwen en verschillende spellen die georganiseerd worden in de buurt. Meer lezen.

Welzijn en hulpverlening

Op zoek naar organisaties die gericht zijn op welzijn en hulpverlening?  Bekijk hier organisaties die zich richten op de mentale gezondheid van mensen, hun (thuis)situatie en de omgeving. Hierin bieden zij hulp en advies. Het betreft een breed vlak aan hulpverlening. Meer lezen.

Gezondheidszorg

Hier vind je organisaties die zich inzetten voor de gezondheid van de mensen. Hier vind je onder andere huisartsen en medisch centra. Meer lezen.

Religie

Hier vind je organisaties die te maken hebben met geloof, dit kunnen verschillende soorten geloof zijn. Hierbij kan je denken aan kerken en andere religieuze organisaties. Meer lezen.

De sociale kaart in PDF

Download hier de sociale kaart in pdf formaat.