Middengebied

MijnVlissingen

Sociaal

Onderwijs en sport

Welzijn en hulp

Gezondheidszorg

religie

Volkstuintjescomplex

 

Wat doet de organisatie?

In de omgeving van de Bloemenlaan tref je in een afgesloten gedeelte een groot aantal volkstuintjes aan. De grond van deze volkstuintjes is in eigendom van woningcorporatie L ‘Escaut. Huurders van deze woningcorporatie kunnen een volkstuintje in bruikleen krijgen, waarop zij groenten kunnen verbouwen. De volkstuinders hebben wel de zorgplicht dat hun tuintje en de afrastering daarvan in een nette staat verkeert. Voor educatieve doelen kunnen ook scholen in aanmerking komen om een volkstuintje samen met de kinderen te exploiteren, mits de school kans ziet om regelmatig onderhoud te plegen. De volkstuinders komen regelmatig bijeen om lopende zaken te bespreken.

 

Doelstelling

Naast de opbrengst van eigen gekweekte groente, voorziet het complex ook in een ontmoetingsfunctie voor de buurt. Een ideale locatie om de sociale samenhang in de wijk te versterken.

 

Mogelijk belang voor Middengebied en andere organisaties

Door het gratis in bruikleen verstrekken van het volkstuintje kunnen ook de minima uit het Middengebied voortaan beschikken over een stukje grond om voedsel te verbouwen. De opbrengst kan een bijdrage leveren om de zelfredzaamheid van de minima te versterken. Door de aanwezigheid van deze unieke voorziening midden in de woonwijk kan het buurtgevoel worden versterkt. Eventueel zouden er nog extra activiteiten voor de kinderen uit de buurt daarbij kunnen worden aangehaakt.

Contactgegevens

Wijkbeheerder L’Escaut Middengebied

Telefoon: 0118-422300

Contactpersoon volkstuintjesgroep: Astrid Rijsdijk

E-mail: astrid00775@hotmail.com

 

Heb je een leuk idee voor het Middengebied?

Laat het ons weten!

Sociale dienstverlening en belangenbehartiging

Hier vind je organisaties die zich bezig houden met dienstverlening en belangenbehartiging. Zij bieden hulp en advies op verschillende vlakken zoals bijvoorbeeld hulp bij schulden of een tegemoetkoming bij een laag inkomen. Dit zijn enkele voorbeelden, ook dienstverlening en belangenbehartiging is erg breed en divers in haar organisatie. Meer lezen.

Onderwijs, Sport en Entertainment

Bekijk welke organisaties te maken hebben met onderwijs, sport of entertainment. Hierbij kun je denken aan scholen, sportverenigingen, podiumgebouwen en verschillende spellen die georganiseerd worden in de buurt. Meer lezen.

Welzijn en hulpverlening

Op zoek naar organisaties die gericht zijn op welzijn en hulpverlening?  Bekijk hier organisaties die zich richten op de mentale gezondheid van mensen, hun (thuis)situatie en de omgeving. Hierin bieden zij hulp en advies. Het betreft een breed vlak aan hulpverlening. Meer lezen.

Gezondheidszorg

Hier vind je organisaties die zich inzetten voor de gezondheid van de mensen. Hier vind je onder andere huisartsen en medisch centra. Meer lezen.

Religie

Hier vind je organisaties die te maken hebben met geloof, dit kunnen verschillende soorten geloof zijn. Hierbij kan je denken aan kerken en andere religieuze organisaties. Meer lezen.

De sociale kaart in PDF

Download hier de sociale kaart in pdf formaat.