Middengebied

MijnVlissingen

Sociaal

Onderwijs en sport

Welzijn en hulp

Gezondheidszorg

religie

PCOB Vlissingen

 

Wat doet de organisatie?

PCOB is een vereniging die wil bijdragen aan een stevige positie van ouderen in onze samenleving (PCOB, 2017). De visie van de vereniging is vanuit Christelijksociaal oogpunt geschreven en stelt dat senioren waarde en kwaliteit toevoegen aan de samenleving, hoe kwetsbaar zij ook zijn. Ouderen zijn volgens PCOB in staat om levenswijsheid, ervaring, deskundigheid en activiteiten in te zetten om zo die waarde en kwaliteit toe te voegen. In de gangbare werkwijze van de organisatie wordt er gezocht naar het zelf oplossend vermogen van het individu, de groep, kleine kring of samenleving wordt versterkt.

Er vindt een landelijke en plaatselijke samenwerking plaats met KBO, een andere seniorenorganisatie die werkt op landelijk, provinciaal en plaatselijk niveau.

 

Doelstelling

Het geestelijke en materiële belangen van de ouder inwoners van Vlissingen in meest uitgebreide zin te behartigen.

 

Mogelijk belang voor Middengebied en andere organisaties

Binnen de Vlissingse afdeling van de organisatie worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd met betrekking tot ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling. Daarnaast kunnen ouderen terecht bij de organisatie als het gaat om zorg, huisvesting, veiligheid en mobiliteit. Ouderen uit het Middengebied kunnen hier terecht.

 

Contactgegevens

Adres: Europalaan 40 3526 KS Utrecht

Telefoon: 030 – 3400600 (landelijk telefoonnummer)

E-mail: jekoppej@zeelandnet.nl (Afdeling Vlissingen)

Website: https://www.pcob.nl/uw-afdeling/vlissingen

Heb je een leuk idee voor het Middengebied?

Laat het ons weten!

Sociale dienstverlening en belangenbehartiging

Hier vind je organisaties die zich bezig houden met dienstverlening en belangenbehartiging. Zij bieden hulp en advies op verschillende vlakken zoals bijvoorbeeld hulp bij schulden of een tegemoetkoming bij een laag inkomen. Dit zijn enkele voorbeelden, ook dienstverlening en belangenbehartiging is erg breed en divers in haar organisatie. Meer lezen.

Onderwijs, Sport en Entertainment

Bekijk welke organisaties te maken hebben met onderwijs, sport of entertainment. Hierbij kun je denken aan scholen, sportverenigingen, podiumgebouwen en verschillende spellen die georganiseerd worden in de buurt. Meer lezen.

Welzijn en hulpverlening

Op zoek naar organisaties die gericht zijn op welzijn en hulpverlening?  Bekijk hier organisaties die zich richten op de mentale gezondheid van mensen, hun (thuis)situatie en de omgeving. Hierin bieden zij hulp en advies. Het betreft een breed vlak aan hulpverlening. Meer lezen.

Gezondheidszorg

Hier vind je organisaties die zich inzetten voor de gezondheid van de mensen. Hier vind je onder andere huisartsen en medisch centra. Meer lezen.

Religie

Hier vind je organisaties die te maken hebben met geloof, dit kunnen verschillende soorten geloof zijn. Hierbij kan je denken aan kerken en andere religieuze organisaties. Meer lezen.

De sociale kaart in PDF

Download hier de sociale kaart in pdf formaat.