Middengebied

MijnVlissingen

Sociaal

Onderwijs en sport

Welzijn en hulp

Gezondheidszorg

religie

Meld- en Actiepunt Bemoeizorg

 

Wat doet de organisatie?

Het Meld- en actiepunt bemoeizorg (MAB) zet zich in voor mensen die hulp nodig hebben maar dit zelf niet willen of kunnen regelen. Het gaat om kwetsbare mensen in alle leeftijden met complexe, meervoudige problematiek die zorg nodig omdat er is sprake van psychiatrische, psychosociale en/of verslavingsproblematiek.

Bemoeizorg is een bijzondere vorm van hulpverlening, omdat het ongevraagde hulp biedt. Een specifieke kwaliteit van het MAB is de vasthoudendheid waarmee het team de cliënt outreachend benaderd en op basis van vertrouwen contact maakt. Om vervolgens een plan van aanpak op te stellen met als doel een leefsituatie te creëren die voor de cliënt en de omgeving aanvaardbaar is. Het terugleiden naar de reguliere hulpverlening of het eigen netwerk van de cliënt staat hierbij centraal.

 

Doelstelling

Het ongevraagd bieden van passende hulp aan mensen met problemen die zich in een uitzichtloze situatie bevinden.

 

Mogelijk belang voor Middengebied en andere organisaties

Indien bewoners van het Middengebied zich zorgen maken over bijvoorbeeld buren of kennissen uit de buurt die met dergelijke problematiek te maken hebben, kunnen zijn een melding maken bij het MAB. Voor het inzetten van het MAB is geen verwijzing o.i.d. nodig. Zowel burgers als professionals kunnen iemand aanmelden. Als je te maken hebt met een situatie waarin iemand noodzakelijke hulpverlening mijdt, kun je contact opnemen met het MAB.

 

Contactgegevens

Telefoon: 0113 – 249456

E-mail: mab@ggdzeeland.nl

Website: https://www.ggdzeeland.nl/voor-u-en-jou/in-de-knel/bemoeizorg.htm#.Wg2QAVXibIU

 

Heb je een leuk idee voor het Middengebied?

Laat het ons weten!

Sociale dienstverlening en belangenbehartiging

Hier vind je organisaties die zich bezig houden met dienstverlening en belangenbehartiging. Zij bieden hulp en advies op verschillende vlakken zoals bijvoorbeeld hulp bij schulden of een tegemoetkoming bij een laag inkomen. Dit zijn enkele voorbeelden, ook dienstverlening en belangenbehartiging is erg breed en divers in haar organisatie. Meer lezen.

Onderwijs, Sport en Entertainment

Bekijk welke organisaties te maken hebben met onderwijs, sport of entertainment. Hierbij kun je denken aan scholen, sportverenigingen, podiumgebouwen en verschillende spellen die georganiseerd worden in de buurt. Meer lezen.

Welzijn en hulpverlening

Op zoek naar organisaties die gericht zijn op welzijn en hulpverlening?  Bekijk hier organisaties die zich richten op de mentale gezondheid van mensen, hun (thuis)situatie en de omgeving. Hierin bieden zij hulp en advies. Het betreft een breed vlak aan hulpverlening. Meer lezen.

Gezondheidszorg

Hier vind je organisaties die zich inzetten voor de gezondheid van de mensen. Hier vind je onder andere huisartsen en medisch centra. Meer lezen.

Religie

Hier vind je organisaties die te maken hebben met geloof, dit kunnen verschillende soorten geloof zijn. Hierbij kan je denken aan kerken en andere religieuze organisaties. Meer lezen.

De sociale kaart in PDF

Download hier de sociale kaart in pdf formaat.