Middengebied

MijnVlissingen

Sociaal

Onderwijs en sport

Welzijn en hulp

Gezondheidszorg

religie

KOW Windorgel

 

Wat doet de organisatie?

Kinderopvang Walcheren (KOW) is een organisatie die opvang biedt op heel Walcheren, aan kinderen van 0 tot 13 jaar (Kinderopvang Walcheren, 2017). Bij KOW wordt er gewerkt met pedagogisch medewerkers die de kinderen begeleiden en leeftijdsgericht werken met spelmateriaal en activiteitenaanbod. De pedagogisch medewerkers stimuleren het kind positief om zo het kind te leren communiceren met anderen en om het kind persoonlijke en sociale vaardigheden te leren zodat de kinderen zelfstandigheid, creativiteit en veerkracht ontwikkelen. De pedagogisch medewerkers zorgen hierbij dat er veel contact is met de ouders en er zicht is op de thuissituatie. KOW werkt samen met basisscholen en Jeugdzorgorganisaties en alle locaties van KOW voldoen aan de eisen van de brandweer, GGD en voedsel- en warenautoriteit (KOW).

Bij KOW Windorgel zijn er drie soorten opvang: kinderdagverblijf (0-4 jaar), peutergroep (2-4 jaar) en de buitenschoolse opvang (BSO, 4-12 jaar). Deze drie bevinden zich in dezelfde gang in het gebouw van de Combinatie te Vlissingen.

 

Mogelijk belang voor Middengebied en andere organisaties

KOW kan bijdragen aan het preventief voorkomen van problemen bij kinderen van 0-13 jaar in samenwerking met de juiste ketenpartners. Hierbij valt te denken aan het voorkomen dat een kind in de Jeugdzorg beland of bijvoorbeeld bij het vroegtijdig signaleren en vaststellen van een stoornis bij het kind zodat hier zo snel mogelijk op ingespeeld kan worden.

 

Contactgegevens

Adres: Pablo Picassoplein 124 4382 KB Vlissingen

Telefoon Kinderdagverblijf: 06 48 45 68 17

E-mail: info@skow.nl

Telefoon Peutergroep: 06-28291376 (groep 1) 06-48457620 (groep 2)

E-mail peutergroep: Windorgel-pg1@skow.nl

Telefoon BSO: 06-28239775

E-mail BSO: Windorgel4up@skow.nl

Website: www.kinderopvangwalcheren.nl

Heb je een leuk idee voor het Middengebied?

Laat het ons weten!

Sociale dienstverlening en belangenbehartiging

Hier vind je organisaties die zich bezig houden met dienstverlening en belangenbehartiging. Zij bieden hulp en advies op verschillende vlakken zoals bijvoorbeeld hulp bij schulden of een tegemoetkoming bij een laag inkomen. Dit zijn enkele voorbeelden, ook dienstverlening en belangenbehartiging is erg breed en divers in haar organisatie. Meer lezen.

Onderwijs, Sport en Entertainment

Bekijk welke organisaties te maken hebben met onderwijs, sport of entertainment. Hierbij kun je denken aan scholen, sportverenigingen, podiumgebouwen en verschillende spellen die georganiseerd worden in de buurt. Meer lezen.

Welzijn en hulpverlening

Op zoek naar organisaties die gericht zijn op welzijn en hulpverlening?  Bekijk hier organisaties die zich richten op de mentale gezondheid van mensen, hun (thuis)situatie en de omgeving. Hierin bieden zij hulp en advies. Het betreft een breed vlak aan hulpverlening. Meer lezen.

Gezondheidszorg

Hier vind je organisaties die zich inzetten voor de gezondheid van de mensen. Hier vind je onder andere huisartsen en medisch centra. Meer lezen.

Religie

Hier vind je organisaties die te maken hebben met geloof, dit kunnen verschillende soorten geloof zijn. Hierbij kan je denken aan kerken en andere religieuze organisaties. Meer lezen.

De sociale kaart in PDF

Download hier de sociale kaart in pdf formaat.