Middengebied

MijnVlissingen

Sociaal

Onderwijs en sport

Welzijn en hulp

Gezondheidszorg

religie

Het Vlot – Ichtusschool (De Combinatie)

 

Wat doet de organisatie?

Het Vlot – Ichtusschool is een protestantschristelijk en roomskatholieke basisschool gevestigd in de Combinatie en de Grote Markt Vlissingen. Er wordt als team samengewerkt. Daarnaast is er veel afstemming met de andere scholen in de Combinatie, de Kinderopvang en zo nodig de GGD. Tevens willen beide scholen dat de kinderen veel leren op school, waardoor er voor een goede sfeer op school gezorgd wordt door onder andere een veilig klimaat waarbij iedereen betrokken wordt. Ieder kind is belangrijk voor de scholen en er wordt gelet op pestgedrag en discriminatie.

Op de scholen gelden regels; algemene regels maar ook regels die door en met de kinderen opgesteld zijn. Door positieve benadering en het belonen van goed gedrag willen ze zoveel mogelijk ongewenst gedrag voorkomen. Ook staan de scholen open voor ouders, zij spelen een belangrijke rol binnen de gehele organisatie en inhoud van het onderwijs. Naast helpen bij verschillende activiteiten die op school plaats vinden, denken zij ook mee in de commissies. Een goede samenwerking tussen school en ouders is hierbij noodzakelijk (Het Vlot | Ichtus, 2017).

 

Doelstelling

Voorop staat dat ieder kind zich thuis moet voelen en gekend is. In een goede sfeer wordt er samengewerkt aan de ontwikkeling van elk kind. Onderliggende waarden zijn gebaseerd op de christelijke identiteit. Respect, vertrouwen, kleinschaligheid en samen leren zijn belangrijk voor de school. Het onderwijsaanbod richt zich sterk op taalonderwijs; voor kinderen die thuis een andere taal spreken is dit nodig en voor iedereen is het goed. Daarbij hoort een gedegen programma voor woordenschatontwikkeling. Vanaf groep 5 werken alle kinderen met chromebooks, om het onderwijs zoveel mogelijk op maat te maken.

Mogelijk belang voor Middengebied en andere organisaties

Het belang van het Vlot – Ichtusschool voor andere organisaties is dat de leerkrachten van deze scholen problematiek kunnen signaleren bij kinderen, wat doorgegeven kan worden aan de instantie die hier geschikt voor is. Ook kunnen de leerkrachten hierin preventief handelen, om ergere problematiek te voorkomen. Tevens kunnen de leerkrachten helpen bij bepaalde onderzoeken of gesprekken met andere instanties, door de informatie van het desbetreffende kind te delen.

 

Contactgegevens

Het Vlot: De Combinatie Pablo Picassoplein 126 4382 KB Vlissingen

0118-412208

Ichtusschool: Grote Markt/ingang Waaigat 4381 JC Vlissingen

0118-412991 E-mail: hetvlotichtus@onzewijs.nl

Website: www.hetvlotichtus-onzewijs.nl

Heb je een leuk idee voor het Middengebied?

Laat het ons weten!

Sociale dienstverlening en belangenbehartiging

Hier vind je organisaties die zich bezig houden met dienstverlening en belangenbehartiging. Zij bieden hulp en advies op verschillende vlakken zoals bijvoorbeeld hulp bij schulden of een tegemoetkoming bij een laag inkomen. Dit zijn enkele voorbeelden, ook dienstverlening en belangenbehartiging is erg breed en divers in haar organisatie. Meer lezen.

Onderwijs, Sport en Entertainment

Bekijk welke organisaties te maken hebben met onderwijs, sport of entertainment. Hierbij kun je denken aan scholen, sportverenigingen, podiumgebouwen en verschillende spellen die georganiseerd worden in de buurt. Meer lezen.

Welzijn en hulpverlening

Op zoek naar organisaties die gericht zijn op welzijn en hulpverlening?  Bekijk hier organisaties die zich richten op de mentale gezondheid van mensen, hun (thuis)situatie en de omgeving. Hierin bieden zij hulp en advies. Het betreft een breed vlak aan hulpverlening. Meer lezen.

Gezondheidszorg

Hier vind je organisaties die zich inzetten voor de gezondheid van de mensen. Hier vind je onder andere huisartsen en medisch centra. Meer lezen.

Religie

Hier vind je organisaties die te maken hebben met geloof, dit kunnen verschillende soorten geloof zijn. Hierbij kan je denken aan kerken en andere religieuze organisaties. Meer lezen.

De sociale kaart in PDF

Download hier de sociale kaart in pdf formaat.