Middengebied

MijnVlissingen

Sociaal

Onderwijs en sport

Welzijn en hulp

Gezondheidszorg

religie

BSO+: KOW en Juvent (De Combinatie)

 

Wat doet de organisatie?

De BSO+ is een afkorting van de naam: Buitenschoolse Opvang met een plus. De BSO+ Vlissingen is een samenwerkingsverband tussen KOW en Juvent. De BSO+ in Vlissingen is een naschoolse behandelgroep voor kinderen van vier tot twaalf jaar met psychische en/of gedragsproblemen, waaronder: taal-spraakstoornis, hoog IQ, trauma, hechtingsstoornis, problemen met het reguleren van woede en/of het reguleren en uiten van emoties, ADHD, autisme, lichtverstandelijke beperking, laag zelfbeeld, zindelijkheidsproblemen, weinig zelfvertrouwen en tics. Ook kan er problematiek in de thuissituatie bestaan (Juvent, 2017).

De cliënten worden behandeld op maandag, dinsdag en donderdag van 15:00 tot 18:00. Zij worden behandeld volgens het behandelplan dat is aangemaakt met andere betrokken instanties en worden via Porthos met een zorgplan verwezen naar de BSO+ Vlissingen.

De pedagogisch medewerkers van de BSO+ Vlissingen leren de cliënten vaardigheden aan die passen bij drie hoofddoelen: omgaan met emoties, sociale vaardigheden en het creëren van een realistisch en positief zelfbeeld. Er wordt gewerkt volgens de methodiek van het Sociale Competentie Model en gebruik gemaakt van het feedbacksysteem. Ook wordt er nauw contact gehouden met scholen, andere hulpverleners en het systeem van de cliënten. Het Sociale Competentie Model is een methodiek, gericht op competentievergroting en empowerment. Positieve bekrachtiging van het gedrag van de kinderen is hier essentieel. Binnen dit model zijn er verschillende fases waarop de doelen van de cliënten aangepast worden. Deze doelen worden aangeleerd en behaald middels het feedbacksysteem. Dit is een systeem waarin de voortgang en de concreet geformuleerde doelen voor de cliënten en pedagogisch medewerkers inzichtelijk wordt gemaakt.

 

Doelstelling

Het doel van de BSO+ is om de cliënten de drie hoofddoelen zo goed mogelijk aan te leren en een prettige leerervaring te geven. Tevens wilt de BSO+ een zo goed mogelijke samenwerking tussen het kind en zijn systeem.

 

Mogelijk belang voor Middengebied en andere organisaties

De BSO+ is van belang voor het Middengebied en andere organisaties omdat er een nauwe samenwerking bestaat tussen de BSO+ en andere organisaties wanneer een kind behandeld wordt. Hierdoor kan er preventief gehandeld worden op problematische situaties en op het verergeren van problematische situaties. Ook is de BSO+ een aanwinst voor de ontwikkeling van de cliënten, waardoor zij beter kunnen functioneren en verdere hulpverlening voorkomen kan worden.

 

Contactgegevens

Adres: Pablo Picassoplein 127 4382 KB Vlissingen

Telefoon: 06-53534676

E-mail: BSOplusvlissingen@juvent.nl

Website: http://www.juvent.nl/

Heb je een leuk idee voor het Middengebied?

Laat het ons weten!

Sociale dienstverlening en belangenbehartiging

Hier vind je organisaties die zich bezig houden met dienstverlening en belangenbehartiging. Zij bieden hulp en advies op verschillende vlakken zoals bijvoorbeeld hulp bij schulden of een tegemoetkoming bij een laag inkomen. Dit zijn enkele voorbeelden, ook dienstverlening en belangenbehartiging is erg breed en divers in haar organisatie. Meer lezen.

Onderwijs, Sport en Entertainment

Bekijk welke organisaties te maken hebben met onderwijs, sport of entertainment. Hierbij kun je denken aan scholen, sportverenigingen, podiumgebouwen en verschillende spellen die georganiseerd worden in de buurt. Meer lezen.

Welzijn en hulpverlening

Op zoek naar organisaties die gericht zijn op welzijn en hulpverlening?  Bekijk hier organisaties die zich richten op de mentale gezondheid van mensen, hun (thuis)situatie en de omgeving. Hierin bieden zij hulp en advies. Het betreft een breed vlak aan hulpverlening. Meer lezen.

Gezondheidszorg

Hier vind je organisaties die zich inzetten voor de gezondheid van de mensen. Hier vind je onder andere huisartsen en medisch centra. Meer lezen.

Religie

Hier vind je organisaties die te maken hebben met geloof, dit kunnen verschillende soorten geloof zijn. Hierbij kan je denken aan kerken en andere religieuze organisaties. Meer lezen.

De sociale kaart in PDF

Download hier de sociale kaart in pdf formaat.