Middengebied

MijnVlissingen

Sociaal

Onderwijs en sport

Welzijn en hulp

Gezondheidszorg

religie

Archipelschool Ravenstein (De Combinatie)

 

Wat doet de organisatie?

Ravenstein is de openbare school die is gehuisvest in een prachtig gebouw, in het Middengebied van de gemeente Vlissingen. Ravenstein is een school waar kinderen worden voorbereid om goed te kunnen functioneren in onze maatschappij. Wij zijn een afspiegeling van de samenleving waarin solidariteit en respect voor de verschillende geloofsovertuigingen belangrijk zijn. Regelmatig wordt er gewerkt aan projecten op het gebied van wereldoriëntatie, kunst, cultuur en levensbeschouwing.

Naast deze projecten wordt er aan de leerlingen gestructureerd onderwijs in de kernvakken aangeboden. Hierbij wordt aangesloten bij de mogelijkheden van de kinderen. Taal speelt bij alle lessen een belangrijke rol. Er wordt gezorgd voor een talige omgeving waarbij de kinderen veel nieuwe woorden leren, en deze kunnen gebruiken in een passende context. De ouders worden zoveel mogelijk bij het leerproces van hun kind betrokken en daar waar mogelijk sluiten ze aan bij activiteiten binnen en buiten de school (de Ravenstein, 2017).

Doelstelling

Binnen het onderwijs ligt de nadruk op de leergebieden taal, lezen en rekenen. Naast de gehanteerde methodes wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de computer. Buiten de school proberen ze aan te sluiten bij allerlei leermomenten in de vorm van excursies naar bedrijven, deelname aan sporttoernooien en bezoek aan musea, film en tentoonstellingen. Ravenstein is een ‘Gezonde school’. Dit betekent dat er veel aandacht besteed wordt aan bewegen en gezonde voeding.

 

Mogelijk belang voor Middengebied en andere organisaties

Het belang van de Ravenstein voor andere organisaties is dat de leerkrachten van de Ravenstein problematiek kunnen signaleren bij kinderen, wat doorgegeven kan worden aan de instantie die hier geschikt voor is. Ook kunnen de leerkrachten hierin preventief handelen, om ergere problematiek te voorkomen. Tevens kunnen de leerkrachten helpen bij bepaalde onderzoeken of gesprekken met andere instanties, door de informatie van het desbetreffende kind te delen.

 

Contactgegevens

Adres: De Combinatie Pablo Picassoplein 122 4382 KB Vlissingen

Telefoon: 0118 – 441100

E-mail: ravenstein@archipelscholen.nl

Website: www.deravenstein.nl

Heb je een leuk idee voor het Middengebied?

Laat het ons weten!

Sociale dienstverlening en belangenbehartiging

Hier vind je organisaties die zich bezig houden met dienstverlening en belangenbehartiging. Zij bieden hulp en advies op verschillende vlakken zoals bijvoorbeeld hulp bij schulden of een tegemoetkoming bij een laag inkomen. Dit zijn enkele voorbeelden, ook dienstverlening en belangenbehartiging is erg breed en divers in haar organisatie. Meer lezen.

Onderwijs, Sport en Entertainment

Bekijk welke organisaties te maken hebben met onderwijs, sport of entertainment. Hierbij kun je denken aan scholen, sportverenigingen, podiumgebouwen en verschillende spellen die georganiseerd worden in de buurt. Meer lezen.

Welzijn en hulpverlening

Op zoek naar organisaties die gericht zijn op welzijn en hulpverlening?  Bekijk hier organisaties die zich richten op de mentale gezondheid van mensen, hun (thuis)situatie en de omgeving. Hierin bieden zij hulp en advies. Het betreft een breed vlak aan hulpverlening. Meer lezen.

Gezondheidszorg

Hier vind je organisaties die zich inzetten voor de gezondheid van de mensen. Hier vind je onder andere huisartsen en medisch centra. Meer lezen.

Religie

Hier vind je organisaties die te maken hebben met geloof, dit kunnen verschillende soorten geloof zijn. Hierbij kan je denken aan kerken en andere religieuze organisaties. Meer lezen.

De sociale kaart in PDF

Download hier de sociale kaart in pdf formaat.