Middengebied

MijnVlissingen

Sociaal

Onderwijs en sport

Welzijn en hulp

Gezondheidszorg

religie

Archipelschool De Branding

 

Wat doet de organisatie?

Archipelschool de Branding is een basisschool voor kinderen van 4 tot 12 jaar, gelegen in het Middengebied van Vlissingen. De Branding is een openbare basisschool, waar niet gekeken wordt naar godsdienst, levensovertuiging of huidskleur. Tevens wordt er respect getoond voor ieders mening. Er wordt dan ook uitgegaan van vrijheid, gelijkwaardigheid en tolerantie waarbij (de overdracht van) normen en waarden een belangrijke rol spelen (Archipelschool de Branding, 2017).

De kinderen hebben les in hun eigen groep, waar ze soms alleen werken en soms in groepjes. Naast het werk in de eigen groep kunnen ze ook extra aandacht krijgen in een apart groepje of individueel met een leerkracht die hulp biedt op het gebied van rekenen, taal, lezen, spreken, motoriek, enz. De intern begeleidster en de vakleerkracht bewegingsonderwijs verzorgen dit.

 

Doelstelling

Er wordt gestreefd naar een veelzijdige ontwikkeling van de kinderen. Hierdoor is er aandacht voor de persoonlijkheid van ieder kind en wordt graag het volgende bereikt door de Branding: dat kinderen een positieve kijk en houding hebben ten opzichte van de samenleving, dat zij zich weerbaar weten op te stellen, dat zij een weg kunnen vinden in de overstelpende hoeveelheid informatie die op hen afkomt, dat zij met respect en tolerantie omgaan met andere mensen, ook met mensen die zich onderscheiden door een handicap, door hun huidskleur, geloof of sekse.

 

Mogelijk belang voor Middengebied en andere organisaties

Het belang van de Branding voor andere organisaties is dat de leerkrachten van de Branding problematiek kunnen signaleren bij kinderen, wat doorgegeven kan worden aan de instantie die hier geschikt voor is. Ook kunnen de leerkrachten hierin preventief handelen, om ergere problematiek te voorkomen. Tevens kunnen de leerkrachten helpen bij bepaalde onderzoeken of gesprekken met andere instanties, door de informatie van het desbetreffende kind te delen.

 

Contactgegevens

Adres: Bouwen Ewoutstraat 51 4381 PP Vlissingen

Telefoon: 0118- 441111

E-mail: brandingbe@archipelscholen.nl

Website: https://obsdebranding.net/

 

Heb je een leuk idee voor het Middengebied?

Laat het ons weten!

Sociale dienstverlening en belangenbehartiging

Hier vind je organisaties die zich bezig houden met dienstverlening en belangenbehartiging. Zij bieden hulp en advies op verschillende vlakken zoals bijvoorbeeld hulp bij schulden of een tegemoetkoming bij een laag inkomen. Dit zijn enkele voorbeelden, ook dienstverlening en belangenbehartiging is erg breed en divers in haar organisatie. Meer lezen.

Onderwijs, Sport en Entertainment

Bekijk welke organisaties te maken hebben met onderwijs, sport of entertainment. Hierbij kun je denken aan scholen, sportverenigingen, podiumgebouwen en verschillende spellen die georganiseerd worden in de buurt. Meer lezen.

Welzijn en hulpverlening

Op zoek naar organisaties die gericht zijn op welzijn en hulpverlening?  Bekijk hier organisaties die zich richten op de mentale gezondheid van mensen, hun (thuis)situatie en de omgeving. Hierin bieden zij hulp en advies. Het betreft een breed vlak aan hulpverlening. Meer lezen.

Gezondheidszorg

Hier vind je organisaties die zich inzetten voor de gezondheid van de mensen. Hier vind je onder andere huisartsen en medisch centra. Meer lezen.

Religie

Hier vind je organisaties die te maken hebben met geloof, dit kunnen verschillende soorten geloof zijn. Hierbij kan je denken aan kerken en andere religieuze organisaties. Meer lezen.

De sociale kaart in PDF

Download hier de sociale kaart in pdf formaat.