MijnVlissingen

Vlissingers voor elkaar

Oost-Souburg

Ritthem

Middengebied

Binnenstad

Paauwenburg

Groot-Lammerenburg

Interview SchuldHulpMaatje

Stichting ROAT interviewt Harry en Anja, coördinator en vrijwilliger van SchuldHulpMaatje. SchuldHulpmaatje geeft gratis hulp aan mensen die financiële problemen of schulden hebben, met behulp van geschoolde vrijwilligers.

Schuldenproblemen in Vlissingen

Harry, coördinator van SHM, geeft aan dat uit verschillende onderzoeken naar voren komt dat er in Vlissingen een bovengemiddeld aantal mensen wonen met geldzorgen; Vlissingen scoort in een aantal gebieden een 9 op een schaal van 1-10. Stichting ROAT vindt het belangrijk om organisaties zoals SchuldHulpMaatje te laten zien aan de mensen die het nodig hebben. Er is in Vlissingen een duidelijke behoefte aan ondersteuning bij het oplossen van geldproblemen. Nu is het zaak om in contact te komen met de mensen die het nodig hebben. Heb je te maken met (beginnende) schulden? Neem contact op met SchuldHulpMaatje of loop binnen bij het spreekuur in de Herberg in Vlissingen, Bellamypark 151.

Wie is SchuldHulpMaatje?

SchuldHulpMaatje is een landelijke organisatie met een afdeling op Walcheren welke in 2016 is opgericht. Zij zijn de laatste jaren met name actief geweest in de gemeente Middelburg, echter werden er ook af en toe mensen uit Vlissingen geholpen. Inmiddels zijn de vrijwilligers actief in heel Walcheren. Het motto van deze organisatie, te lezen op hun website www.schuldhulpmaatje.nl , “Geld geven helpt niet als iemand schulden heeft, deskundige hulp helpt wel. De vrijwilligers van SchuldHulpMaatje geven dat gratis. Voor iedereen die dat nodig heeft.”

Hoe werkt SchuldHulpMaatje?

Het is moeilijk voor mensen met financiële problemen om op tijd aan de bel te trekken. Het is belangrijk om zo vroeg mogelijk de juiste hulp te vinden bij het oplossen van schulden. Harry: “Allerlei factoren spelen daarbij een rol. Er bestaat vaak een gevoel van schaamte, het is niet makkelijk om met een ander te praten over je geldproblemen.” Schulden komen niet alleen voor bij mensen met een minimum inkomen of bijstandsuitkering. Persoonlijke drama’s zoals werkeloosheid, een echtscheiding of ziekte kunnen ook tot financiële problemen leiden, vertelt Harry. De stelregel om in aanmerking te komen voor ondersteuning is dat de schuld binnen 3 jaar afgelost kan worden. Meestal gaat dat om een (gemiddeld) bedrag van €30.000,- aan schulden.

De SchuldHulpMaatjes nemen de administratie niet over van mensen. Anja geeft aan dat het juist belangrijk is om mensen zelf de vaardigheden te laten leren zodat zij in de toekomst zelf hun papieren op orde kunnen houden, in kunnen vullen, een betalingsregeling kunnen afspreken of een telefoongesprek kunnen voeren met schuldeisende partijen. Anja: “Een Maatje is echt belangrijk voor mensen, iemand die naast ze staat.” Er wordt bijvoorbeeld geoefend met een rollenspel om een situatie goed voor te bereiden. Anja geeft aan dat het heel belangrijk is dat mensen gemotiveerd zijn. Zij behouden zelf de regie en worden door de betrokken vrijwilliger van SHM voor de verschillende keuzes gezet die zij kunnen maken. Soms zijn de trajecten kort en pakken mensen het snel zelf op, soms kost het wat meer tijd vertelt Anja.

Wil je vrijwilliger worden bij SchuldHulpMaatje?

De vrijwilligers of Maatjes worden goed voorbereid als zij gaan starten. Ze volgen een 3-daagse cursus en elk jaar zijn er 5 a 6 terugkomavonden. Op die avonden is er tijd om met elkaar te praten over de successen of moeilijkheden die je tegen kunt komen als Maatje en worden er organisaties

uitgenodigd waarvan geleerd kan worden zoals de woningbouw, belastingdienst of bewindvoering. Harry geeft aan dat er op Walcheren gestreefd wordt naar 25 Schuld Hulp Maatjes die inzetbaar zijn. Nu zijn het er 12. Harry wil graag een cursus organiseren in januari 2021 om meer vrijwilligers te kunnen betrekken. Mocht je naar aanleiding van dit artikel interesse hebben om vrijwilliger te worden bij SchuldHulpMaatje, dan kun je telefonisch contact opnemen met 06 44884927 of via de mail: coordinatormiddelburg@gmail.com.

Spreekuur in Vlissingen

elke eerste maandag van de maand van 9.00 tot 10.00 uur
elke derde maandag van de maand van 19.00 tot 20.00 uur
Adres: De Herberg, Bellamypark 151, Vlissingen

Spreekuur in Middelburg

elke tweede donderdag van de maand van 11.00 tot 12.00 uur.
elke vierde donderdag van de maand van 11.00 tot 12.00 uur.
Adres: Het Hofje Onder de Toren, Nieuwe Kerkgang 1, Middelburg.

Onze initatieven – Vlissingen Breed

Heb je een leuk idee voor Vlissingen?

Laat het ons weten!

Oost-Souburg

Een dorp en kern waar de meeste inwoners van Vlissingen wonen. De omgeving heeft leuke winkels, sociale voorzieningen, scholen en wijkcentra. Het dorp bestaat uit de buurten Kern Oost-Souburg, Zeewijksingel, Groot-Abeele, Schoonenburg en Molenweg en omgeving. Woon jij in Oost-Souburg en wil je meer weten over Oost-Souburg op sociaal en maatschappelijk vlak, dan ben je hier op het juiste adres! Alles over Oost-Souburg  

Middengebied

In het hart van de gemeente ligt de wijk Middengebied. Het is een groot gebied met veel diversiteit in de samenstelling van de wijkbevolking. Er wonen ruim 10.000 mensen, bijna een kwart van alle Vlissingers. Lees alles over het Middengebied.  

Binnenstad

Deze pagina is nog in constructie

Paauwenburg

In de wijk Paauwenburg wonen circa 5.700 mensen in 2.640 huishoudens. De samenstelling is overwegend autochtoon, ca. 25% is van allochtone afkomst. De wijk is gesitueerd aan de westkant van Vlissingen in de nabijheid van strand en zee, gebouwd vanaf halverwege de jaren 60. Lees meer over Paauwenburg.

Groot-Lammerenburg

Bossenburgh, Rosenburg, Lammerenburg, Westerzicht, Papegaaienburg en West-Souburg: ruim wonen aan de rand van de stad. Een wijk met meerdere gezichten. Lees alles over Groot-Lammerenburg.