MijnVlissingen

Vlissingers voor elkaar

Oost-Souburg

Ritthem

Middengebied

Binnenstad

Paauwenburg

Groot-Lammerenburg

Humanitas Zeeland

Doelstelling van de organisatie

Humanitas komt op voor een samenleving waarin mensen actief vormgeven aan hun eigen leven. De kernwaarden van Humanitas: mensen zijn gelijkwaardigheid, verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en voor het samenleven met anderen, regie behouden over je eigen leven, en vraaggericht werken.

Het mogelijk belang voor Vlissingen

Humanitas Zeeland is een lokale afdeling van de Landelijke Vereniging Humanitas en is er voor mensen die een tijdelijk steuntje in de rug nodig hebben. Humanitas Zeeland heeft jaarlijks circa 350 vrijwilligers die werkzaam zijn binnen de verschillende projecten:
• Actie Frisse lucht: is een activiteit die zich inzet voor kinderen die nooit op vakantie gaan. Deze kinderen logeren een weekje bij gastgezinnen, om zo een zorgeloze vakantie mogelijk te maken.
• Home-Start: wordt verder toegelicht in onder Home-Start als organisatie.
• Maatjesproject: gericht op het doorbreken en/of voorkomen van sociaal isolement onder mensen met een licht (verstandelijke) beperking, een vrijwilliger is maatje voor een deelnemer.
• Kinderkamp: een vakantiekamp voor kinderen in Zeeland, jaarlijks georganiseerd door vrijwilligers voor tachtig kinderen die door omstandigheden geen vakantie kunnen vieren.
• Succesvol terugkeren: vrijwillige re-integratie coaches zetten zich in om gedetineerden te ondersteunen en te begeleiden bij hun re-integratie in de samenleving.
• Vriendschappelijk huisbezoek: is bedoeld voor mensen die zich eenzaam voelen, bij hen komt een vrijwilliger op huisbezoek om de eenzaamheid te doorbreken.
• Thuisadministratie: praktische hulp bij het aanbrengen van systeem in de financiële administratie bij mensen die hier moeite mee hebben.

Omdat een percentage van de mensen in Vlissingen een zwakkere positie innemen in de samenleving, kunnen zij goed geholpen zijn door een van de bovenstaande projecten van Humanitas Zeeland. Anderzijds zijn er mogelijkheden voor de mensen uit de buurt OostSouburg om als vrijwilliger aan de slag te gaan bij Humanitas. Voor andere organisaties is er een mogelijkheid om zowel vrijwilligers als deelnemers door te verwijzen naar Humanitas.

Contactgegevens

Adres:
Lange Noordstraat 46
4331 CE Middelburg Email: zeeland@humanitas.nl
Telefoon: Humanitas Nederland: 020 – 52 31 100 Humanitas Zeeland (na 18.00 uur): 06 – 20 92 71 23
Website: www.humanitas.nl

 

 

Onze initatieven – Vlissingen Breed

Heb je een leuk idee voor Vlissingen?

Laat het ons weten!

Oost-Souburg

Een dorp en kern waar de meeste inwoners van Vlissingen wonen. De omgeving heeft leuke winkels, sociale voorzieningen, scholen en wijkcentra. Het dorp bestaat uit de buurten Kern Oost-Souburg, Zeewijksingel, Groot-Abeele, Schoonenburg en Molenweg en omgeving. Woon jij in Oost-Souburg en wil je meer weten over Oost-Souburg op sociaal en maatschappelijk vlak, dan ben je hier op het juiste adres! Alles over Oost-Souburg  

Middengebied

In het hart van de gemeente ligt de wijk Middengebied. Het is een groot gebied met veel diversiteit in de samenstelling van de wijkbevolking. Er wonen ruim 10.000 mensen, bijna een kwart van alle Vlissingers. Lees alles over het Middengebied.  

Binnenstad

Deze pagina is nog in constructie

Paauwenburg

In de wijk Paauwenburg wonen circa 5.700 mensen in 2.640 huishoudens. De samenstelling is overwegend autochtoon, ca. 25% is van allochtone afkomst. De wijk is gesitueerd aan de westkant van Vlissingen in de nabijheid van strand en zee, gebouwd vanaf halverwege de jaren 60. Lees meer over Paauwenburg.

Groot-Lammerenburg

Bossenburgh, Rosenburg, Lammerenburg, Westerzicht, Papegaaienburg en West-Souburg: ruim wonen aan de rand van de stad. Een wijk met meerdere gezichten. Lees alles over Groot-Lammerenburg.