Groot-Lammerenburg

MijnVlissingen

Sociaal

Onderwijs en sport

Welzijn en hulp

Gezondheidszorg

religie

Wijkvereniging Bossenburgh

 

Informatie over de organisatie

Wijkvereniging Bossenburgh kent een aantal doelen die zij willen bereiken. Deze doelen zijn als volgt:

Het opzetten en uitvoeren van activiteiten, waaronder culturele-, sportieve-, recreatieve- en ontspanningsactiviteiten in de wijk Bossenburgh.

Het behartigen van de belangen van de wijkbewoners en waar gewenst, het bemiddelen en onderhouden van contacten tussen wijkbewoners en contactpersonen bij overheden, politie en woningcorporatie(s).

Het verbeteren van de sfeer en de leefomgeving in de wijk Bossenburgh.

De wijkvereniging wil deze doelen bereiken door het alleen of in samenwerking met andere instellingen organiseren van activiteiten die passen binnen het doel. Sinds januari 2018 is er een wijkraad opgericht die zich bezighoudt met thema’s die door bewoners als belangrijk worden geacht. De wijkvereniging is verbreed en versterkt met de wijkraad zodat de draagkracht nog groter wordt en zij zich kunnen blijven focussen op activiteiten en evenementen en een andere groep bezig is met het milieu, de veiligheid etc.

Wijkvereniging Bossenburgh is het overkoepelende orgaan van Bossenburgh. Vanuit hier worden alle activiteiten georganiseerd in de buurt en hier vindt dan ook veel contact plaats met de bewoners van Bossenburgh. Dit is voor andere organisaties een toegankelijke weg om in contact te komen met de bewoners. Daarnaast speelt de Wijkvereniging een grote rol in Bossenburgh, omdat de bewoners hier terecht kunnen voor hun vragen, zij hulp krijgen bij het contact met overheden, politie en woningcorporaties en er activiteiten voor jong en oud georganiseerd worden waar zij aan deel kunnen nemen.

Contactgegevens

Adres:

Slangenburg 3, 4385 EM Vlissingen

E-mail:

info@bossenburgh.nl

Telefoon:
+31653981940

Website:

www.bossenburgh.nl

 

Heb je een leuk idee voor Groot-Lammerenburg?

Laat het ons weten!

Sociale dienstverlening en belangenbehartiging

Hier vind je organisaties die zich bezig houden met dienstverlening en belangenbehartiging. Zij bieden hulp en advies op verschillende vlakken zoals bijvoorbeeld hulp bij schulden of een tegemoetkoming bij een laag inkomen. Dit zijn enkele voorbeelden, ook dienstverlening en belangenbehartiging is erg breed en divers in haar organisatie. Meer lezen.

Onderwijs, Sport en Entertainment

Bekijk welke organisaties te maken hebben met onderwijs, sport of entertainment. Hierbij kun je denken aan scholen, sportverenigingen, podiumgebouwen en verschillende spellen die georganiseerd worden in de buurt. Meer lezen.

Welzijn en hulpverlening

Op zoek naar organisaties die gericht zijn op welzijn en hulpverlening?  Bekijk hier organisaties die zich richten op de mentale gezondheid van mensen, hun (thuis)situatie en de omgeving. Hierin bieden zij hulp en advies. Het betreft een breed vlak aan hulpverlening. Meer lezen.

Gezondheidszorg

Hier vind je organisaties die zich inzetten voor de gezondheid van de mensen. Hier vind je onder andere huisartsen en medisch centra. Meer lezen.

Religie

Hier vind je organisaties die te maken hebben met geloof, dit kunnen verschillende soorten geloof zijn. Hierbij kan je denken aan kerken en andere religieuze organisaties. Meer lezen.