Groot-Lammerenburg

MijnVlissingen

Sociaal

Onderwijs en sport

Welzijn en hulp

Gezondheidszorg

religie

Graaf Jan van Nassauschool

 

Informatie over de organisatie

Onze school heeft als motto “Een eigen koers”. Dat is niet voor niets! Wij zijn een christelijke school op reformatorische grondslag. Ons hoogste doel is om onze kinderen te brengen bij de Heere Jezus, zodat zij in Hem gaan geloven. Dit doen wij onder andere door middel van Bijbelvertellingen, het aanleren van psalmen, teksten en liederen en het uitdragen van christelijke normen en waarden.

Op dit moment hebben we ruim 140 leerlingen vanuit Vlissingen en omgeving op school. De laatste jaren zien we een lichte groei. Deze groei komt met name doordat steeds meer ouders uit de evangelische hoek onze school weten te vinden. We vinden het een voorrecht om ook deze doelgroep te kunnen aanspreken met ons onderwijs.

We willen onze kinderen zoveel mogelijk cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden bijbrengen voor hun staan in de maatschappij, evenals de kernwaarden van het christelijk geloof, in verbondenheid met het gereformeerd belijden. De liefde tot God en de naaste staat bij ons centraal.

Op onze school varen wij de koers die de Bijbel aangeeft. Als leerkrachten stellen wij ons vertrouwen op God. De Heere Jezus zegt: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven”. Wie in Hem gelooft, heeft het eeuwige leven. We willen onze leerlingen bij de hand nemen en hen brengen bij Jezus, zodat zij Hem zullen liefhebben en vertrouwen. Daarnaast willen we hen voorgaan in het liefhebben van onze naaste als onszelf. Onze normen en waarden zijn geënt op deze liefde voor God en de naaste en scheppen een duidelijk en veilig klimaat in onze klassen.

Contactgegevens:

Locatie:

Van Doornlaan 40, 4386 AK Vlissingen

 Telefoon:

0118 – 462476

E-mail:

info@graafjanvlissingen.nl

Website:

www.graafjanvlissingen.nl

 

Heb je een leuk idee voor Groot-Lammerenburg?

Laat het ons weten!

Sociale dienstverlening en belangenbehartiging

Hier vind je organisaties die zich bezig houden met dienstverlening en belangenbehartiging. Zij bieden hulp en advies op verschillende vlakken zoals bijvoorbeeld hulp bij schulden of een tegemoetkoming bij een laag inkomen. Dit zijn enkele voorbeelden, ook dienstverlening en belangenbehartiging is erg breed en divers in haar organisatie. Meer lezen.

Onderwijs, Sport en Entertainment

Bekijk welke organisaties te maken hebben met onderwijs, sport of entertainment. Hierbij kun je denken aan scholen, sportverenigingen, podiumgebouwen en verschillende spellen die georganiseerd worden in de buurt. Meer lezen.

Welzijn en hulpverlening

Op zoek naar organisaties die gericht zijn op welzijn en hulpverlening?  Bekijk hier organisaties die zich richten op de mentale gezondheid van mensen, hun (thuis)situatie en de omgeving. Hierin bieden zij hulp en advies. Het betreft een breed vlak aan hulpverlening. Meer lezen.

Gezondheidszorg

Hier vind je organisaties die zich inzetten voor de gezondheid van de mensen. Hier vind je onder andere huisartsen en medisch centra. Meer lezen.

Religie

Hier vind je organisaties die te maken hebben met geloof, dit kunnen verschillende soorten geloof zijn. Hierbij kan je denken aan kerken en andere religieuze organisaties. Meer lezen.