Groot-Lammerenburg

MijnVlissingen

Sociaal

Onderwijs en sport

Welzijn en hulp

Gezondheidszorg

religie

Gors

Informatie over de organisatie

Onze organisatie biedt zorg en ondersteuning aan meer dan 900 volwassenen en kinderen met (niet-aangeboren) hersenletsel, een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Dat doen wij bij de mensen thuis en op verschillende plaatsen in Zeeland. Wij maken het voor hen mogelijk een goed leven te leiden, afgestemd op hun mogelijkheden, wensen en ambities. Op het gebied van wonen, werken/dagbesteding, leren en vrije tijd.

In regio Vlissingen bieden we ‘Thuisbegeleiding voor volwassenen’ (ook wel ambulante ondersteuning genoemd).

Thuisbegeleiding is voor iedereen die zich in een kwetsbare situatie bevind en die om daaruit te geraken en extra ondersteuning nodig heeft. Door omstandigheden kan het voorkomen dat iemand de grip over het dagelijks leven kwijt is of dit kwijt dreigt te raken. Afhankelijk van de zorgvragen komen de begeleiders op afspraak bij de mensen thuis om samen te werken aan het hervinden van de regie. Dat kan tijdelijk nodig zijn of voor een langere periode. Onze thuisbegeleiders zijn breed opgeleide professionals die kennis en ervaring hebben met het begeleiden van verschillende doelgroepen. Zo kan er een bijdrage worden geleverd bij de ondersteuning van mensen met een niet-aangeboren hersenletsel, mensen met een (licht) verstandelijke beperking en/of mensen met psychosociale problematiek. Thuisbegeleiding kan ook als overbrugging naar wonen bij het Gors of andere zorgorganisatie worden ingezet. Thuisbegeleiding kan een aanvullende rol spelen bij een psychiatrische of andere behandeling.

Bij zeer complexe LVB-problematiek of een vermoeden hiervan bieden we de mogelijkheid om een casemanager LVB in te zetten. De casemanager fungeert als aanspreekpunt en verbinder tussen de zorgvragers, het netwerk en de ketenpartners.

Ook bieden we vanuit Gors thuisbegeleiding aan kinderen/jeugdigen en opvoedondersteuning aan ouders/verzorgers. Dit noemen we ‘gezinsondersteuning op maat’ (GOM). Welke vooral is gericht op kinderen met een (licht) verstandelijke, lichamelijke of (ernstig) meervoudige beperking (EMB), kinderen met een ontwikkelingsachterstand of kinderen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) met een verstandelijke, lichamelijke, (ernstig) meervoudige beperking (EMB) of met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Daarnaast is gezinsondersteuning ook gericht op ouders met een beperking/NAH die een kind opvoeden. De ondersteuning vanuit Gors is maatwerk, samen met het team van gezinsondersteuners wordt er gekeken op welke manieren de begeleiding wordt ingezet, bijvoorbeeld in het gezin, één op één maar ook ondersteuning op andere locaties behoort tot de mogelijkheden. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan de peuterspeelzaal of school.

Naast het ambulante aanbod hebben we ook een vijftal woonlocaties in de regio Vlissingen. We hebben woonlocaties voor diverse doelgroepen. Daardoor zijn er verschillen in intensiteit en aanpak van woonbegeleiding, zowel tussen als binnen onze woonlocaties. Zie voor een uitgebreid overzicht https://www.gors.nl/aanbod/wonen/#wonen

Ook hebben we een divers aanbod op het gebied van werk en/of dagbesteding. Daarvoor graag een verwijzing naar het volgende overzicht https://www.gors.nl/dagbesteding/

Contactgegevens

Locatie:

Stationspark 24, 4462 DZ Goes

Telefoon:

0113 – 273333

E-mail:

info@gors.nl

Website:

www.gors.nl 

Heb je een leuk idee voor Groot-Lammerenburg?

Laat het ons weten!

Sociale dienstverlening en belangenbehartiging

Hier vind je organisaties die zich bezig houden met dienstverlening en belangenbehartiging. Zij bieden hulp en advies op verschillende vlakken zoals bijvoorbeeld hulp bij schulden of een tegemoetkoming bij een laag inkomen. Dit zijn enkele voorbeelden, ook dienstverlening en belangenbehartiging is erg breed en divers in haar organisatie. Meer lezen.

Onderwijs, Sport en Entertainment

Bekijk welke organisaties te maken hebben met onderwijs, sport of entertainment. Hierbij kun je denken aan scholen, sportverenigingen, podiumgebouwen en verschillende spellen die georganiseerd worden in de buurt. Meer lezen.

Welzijn en hulpverlening

Op zoek naar organisaties die gericht zijn op welzijn en hulpverlening?  Bekijk hier organisaties die zich richten op de mentale gezondheid van mensen, hun (thuis)situatie en de omgeving. Hierin bieden zij hulp en advies. Het betreft een breed vlak aan hulpverlening. Meer lezen.

Gezondheidszorg

Hier vind je organisaties die zich inzetten voor de gezondheid van de mensen. Hier vind je onder andere huisartsen en medisch centra. Meer lezen.

Religie

Hier vind je organisaties die te maken hebben met geloof, dit kunnen verschillende soorten geloof zijn. Hierbij kan je denken aan kerken en andere religieuze organisaties. Meer lezen.