Groot-Lammerenburg

MijnVlissingen

Sociaal

Onderwijs en sport

Welzijn en hulp

Gezondheidszorg

religie

Buurtzorg

Informatie over de organisatie

Buurtzorg Nederland biedt een natuurlijk alternatief voor thuiszorg in Nederland.

Het leveren van zorg thuis aan oudere mensen, mensen met beperkingen en chronisch zieken verdient een toegewijde en efficiënte houding naar cliënten. De wijkverpleegkundige / wijkziekenverzorgende speelt daarin een centrale rol. In overleg met de cliënten neemt zij direct beslissingen over de inhoud van en de werkwijze bij de hulpverlening. Buurtzorg Nederland gaat uit van de professionele autonomie van haar medewerkers en ondersteunt die autonomie. Kennis van specifieke buurtomstandigheden biedt een aanvullend ingrediënt voor het professioneel handelen.

Directe afstemming met de eerstelijns gezondheidszorg – in het bijzonder de huisarts – bevordert een toegesneden aanbod van verpleging, persoonlijke verzorging en welzijn (ondersteunende begeleiding).

Buurtzorg Nederland voorziet in toegewijde hulpverlening door te werken met kleine buurtteams van volwaardig opgeleide en ervaren professionals. De landelijk ondersteunende organisatie is eveneens professioneel van kaliber en eenvoudig van opzet.

Waarin onderscheidt Buurtzorg zich van andere thuiszorgorganisaties?

1. Wij zoeken samen met de cliënt en zijn/haar netwerk naar de beste oplossingen die de zelfstandigheid en de kwalíteit van leven bevorderen.

2.De zorgverlening is de verantwoordelijkheid van onze medewerkers.

3.Wij leveren professionele zorg volgens professionele standaarden, evidence based en gemonitored.

4.De effectiviteit van de zorg staat centraal; Er wordt niet meer zorg geleverd dan nodig is en niet langer dan nodig is

Buurtzorg Vlissingen is Buurtzorg+(plus) door de samenwerking met Fysiotherapeutenpraktijk “Van Woelderenlaan en Govert Flinck” en Ergotherapeutenpraktijk “De Praktijk”

Contactgegevens

Locatie:

Kenau Hasselaarstraat 557, 4382 AS Vlissingen

Telefoon:

06 23741010

E-mail:

vlissingen@buurtzorgnederland.com

Website:

www.buurtzorgnederland.com

Heb je een leuk idee voor Groot-Lammerenburg?

Laat het ons weten!

Sociale dienstverlening en belangenbehartiging

Hier vind je organisaties die zich bezig houden met dienstverlening en belangenbehartiging. Zij bieden hulp en advies op verschillende vlakken zoals bijvoorbeeld hulp bij schulden of een tegemoetkoming bij een laag inkomen. Dit zijn enkele voorbeelden, ook dienstverlening en belangenbehartiging is erg breed en divers in haar organisatie. Meer lezen.

Onderwijs, Sport en Entertainment

Bekijk welke organisaties te maken hebben met onderwijs, sport of entertainment. Hierbij kun je denken aan scholen, sportverenigingen, podiumgebouwen en verschillende spellen die georganiseerd worden in de buurt. Meer lezen.

Welzijn en hulpverlening

Op zoek naar organisaties die gericht zijn op welzijn en hulpverlening?  Bekijk hier organisaties die zich richten op de mentale gezondheid van mensen, hun (thuis)situatie en de omgeving. Hierin bieden zij hulp en advies. Het betreft een breed vlak aan hulpverlening. Meer lezen.

Gezondheidszorg

Hier vind je organisaties die zich inzetten voor de gezondheid van de mensen. Hier vind je onder andere huisartsen en medisch centra. Meer lezen.

Religie

Hier vind je organisaties die te maken hebben met geloof, dit kunnen verschillende soorten geloof zijn. Hierbij kan je denken aan kerken en andere religieuze organisaties. Meer lezen.