Groot-Lammerenburg

MijnVlissingen

Sociaal

Onderwijs en sport

Welzijn en hulp

Gezondheidszorg

religie

Buurtpreventie Bossenburgh

 

Informatie over de organisatie

 Bewoners van de wijk Bossenburgh werken samen met onder andere de politie, de gemeente, woningstichtingen en het jongerenwerk aan een veilige en fijne buurt. De wijkbewoners die lid zijn van een buurtpreventieteam houden een oogje in het zei door te voet de wijk in te gaan. Hierbij wordt bijvoorbeeld gelet op ongewenst gedrag en op zorg voor mede wijk- en buurtbewoners. Bij interesse kan je ook lid worden van de buurtpreventie en dan loop je om de drie weken een surveillanceronde samen met andere bewoners. Daarnaast werkt de buurtpreventie ook nauw samen met BOA’s (Buitengewoon Opsporingsambtenaren).

Uit resultaten van de inzet van buurtpreventieteams blijkt het een positief effect te hebben op Bossenburgh. Doordat de wijkbewoners kritisch kijken naar hun eigen buurt, kunnen er verbeteringen worden doorgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn het verplaatsen van openbare verlichting, het aanpassen van begroeiing en het tegengaan van zwerfvuil. Door de buurtpreventie in Bossenburgh wordt de criminaliteit en overlast teruggedrongen, uit gesprekken met buurtbewoners blijkt dat zij meer betrokken zijn en het de sociale contacten in de wijk bevordert. Hieruit blijkt dat de buurtpreventie van groot belang ik voor Bossenburgh. Maar ook andere organisaties kunnen zich aansluiten bij de buurtpreventie en vanuit hier in contact komen met de wijk en de bewoners van Bossenburgh.

Contactgegevens

E-mail:

info@bossenburgh.nl

Website:

www.bossenburgh.nl/activiteiten-evenementen/buurtpreventie

Heb je een leuk idee voor Groot-Lammerenburg?

Laat het ons weten!

Sociale dienstverlening en belangenbehartiging

Hier vind je organisaties die zich bezig houden met dienstverlening en belangenbehartiging. Zij bieden hulp en advies op verschillende vlakken zoals bijvoorbeeld hulp bij schulden of een tegemoetkoming bij een laag inkomen. Dit zijn enkele voorbeelden, ook dienstverlening en belangenbehartiging is erg breed en divers in haar organisatie. Meer lezen.

Onderwijs, Sport en Entertainment

Bekijk welke organisaties te maken hebben met onderwijs, sport of entertainment. Hierbij kun je denken aan scholen, sportverenigingen, podiumgebouwen en verschillende spellen die georganiseerd worden in de buurt. Meer lezen.

Welzijn en hulpverlening

Op zoek naar organisaties die gericht zijn op welzijn en hulpverlening?  Bekijk hier organisaties die zich richten op de mentale gezondheid van mensen, hun (thuis)situatie en de omgeving. Hierin bieden zij hulp en advies. Het betreft een breed vlak aan hulpverlening. Meer lezen.

Gezondheidszorg

Hier vind je organisaties die zich inzetten voor de gezondheid van de mensen. Hier vind je onder andere huisartsen en medisch centra. Meer lezen.

Religie

Hier vind je organisaties die te maken hebben met geloof, dit kunnen verschillende soorten geloof zijn. Hierbij kan je denken aan kerken en andere religieuze organisaties. Meer lezen.