MijnVlissingen

Vlissingers voor elkaar

Oost-Souburg

Ritthem

Middengebied

Binnenstad

Paauwenburg

Groot-Lammerenburg

GGD Zeeland

Doelstelling van de organisagtie

Het doel van de GGD is de gezondheid van alle Zeeuwen bewaken, beschermen en bevorderen. De GGD werkt in opdracht van de dertien Zeeuwse gemeenten en hierbij is hun missie: samen werken aan een gezond en veilig bestaan en sluitende zorg voor burgers in Zeeland.

Het mogelijk belang voor Vlissingen

GGD biedt verschillende vormen van hulp- en dienstverlening, hieronder worden twee belangrijke onderdelen van de GGD toegelicht:

• Het Meld- & actiepunt bemoeizorg (MAB): Het Meld- en actiepunt bemoeizorg (MAB) zet zich in voor mensen die hulp nodig hebben maar dit zelf niet willen of kunnen regelen. Het gaat om kwetsbare mensen in alle leeftijden met complexe, meervoudige problematiek die zorg nodig omdat er is sprake van psychiatrische, psychosociale en/of verslavingsproblematiek. Bemoeizorg is een bijzondere vorm van hulpverlening, omdat het ongevraagde hulp biedt. Een specifieke kwaliteit van het MAB is de vasthoudendheid waarmee het team de cliënt benaderd en op basis van vertrouwen contact maakt. Om vervolgens een plan van aanpak op te stellen met als doel een leefsituatie te creëren die voor de cliënt en de omgeving aanvaardbaar is. Het terugleiden naar de reguliere hulpverlening of het eigen netwerk van de cliënt staat hierbij centraal.

• Consultatiebureau: Hier kunnen ouders/ verzorgers terecht met al hun vragen over gezondheid, groei, ontwikkeling en opvoeding van hun kind(eren). Voornamelijk in het eerste jaar krijgen ouders/ verzorgers regelmatig een uitnodiging voor een contactmoment bij het consultatiebureau. in Vlissingen bij het consultatiebureau van de GGD zijn elke maandag en vrijdag van 12:30 uur tot 13:30 uur inloopspreekuren.

Hiernaast biedt de GGD ook hulp en advies op het gebied van reizen en vaccinaties, seks en gezondheid, crisissituaties, milieu en gezondheid en infectieziekten en hygiëne. Op de website wordt dit verder toegelicht. Openingstijden: Van maandag t/m vrijdag van 8:30 – 17:00 uur.

Contactgegevens

Bezoekadres:
Westwal 37
4461 CM Goes

Postadres:
Postbus 345
4460 AS Goes

E-mail: info@ggdzeeland.nl

Telefoon: 0113 – 249 400 
Fax: 0113 – 249 449

Website: www.ggdzeeland.nl

 

 

Onze initatieven – Vlissingen Breed

Heb je een leuk idee voor Vlissingen?

Laat het ons weten!

Oost-Souburg

Een dorp en kern waar de meeste inwoners van Vlissingen wonen. De omgeving heeft leuke winkels, sociale voorzieningen, scholen en wijkcentra. Het dorp bestaat uit de buurten Kern Oost-Souburg, Zeewijksingel, Groot-Abeele, Schoonenburg en Molenweg en omgeving. Woon jij in Oost-Souburg en wil je meer weten over Oost-Souburg op sociaal en maatschappelijk vlak, dan ben je hier op het juiste adres! Alles over Oost-Souburg  

Middengebied

In het hart van de gemeente ligt de wijk Middengebied. Het is een groot gebied met veel diversiteit in de samenstelling van de wijkbevolking. Er wonen ruim 10.000 mensen, bijna een kwart van alle Vlissingers. Lees alles over het Middengebied.  

Binnenstad

Deze pagina is nog in constructie

Paauwenburg

In de wijk Paauwenburg wonen circa 5.700 mensen in 2.640 huishoudens. De samenstelling is overwegend autochtoon, ca. 25% is van allochtone afkomst. De wijk is gesitueerd aan de westkant van Vlissingen in de nabijheid van strand en zee, gebouwd vanaf halverwege de jaren 60. Lees meer over Paauwenburg.

Groot-Lammerenburg

Bossenburgh, Rosenburg, Lammerenburg, Westerzicht, Papegaaienburg en West-Souburg: ruim wonen aan de rand van de stad. Een wijk met meerdere gezichten. Lees alles over Groot-Lammerenburg.